Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2021-12-20
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań z zakresu PROFILAKTYKI NARKOMANII ze środków pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw Zdrowia
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację w roku 2022 zadań z zakresu profilaktyki narkomanii ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia w zakresie: „Przeciwdziałanie narkomanii” z terminem naboru ofert do 15 października 2021 r. w ramach celu operacyjnego nr 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025: „Profilaktyka uzależnień”.
2021-12-20
Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień w ramach integracji zaprasza do włączenia się w działalność rady praktykujących już superwizorów
Informujemy, iż Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień w ramach integracji zaprasza do włączenia się w działalność rady praktykujących już superwizorów, którzy przed dniem 30.06.2021 roku uzyskali wpis na listę Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
2021-12-17
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację w roku 2022 zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia w zakresie: „Przeciwdziałanie narkomanii” z terminem naboru ofert do 28 października 2021 r. w ramach celu operacyjnego nr 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025: „Profilaktyka uzależnień”.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację w roku 2022 zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia w zakresie: „Przeciwdziałanie narkomanii” z terminem naboru ofert do 28 października 2021 r. w ramach celu operacyjnego nr 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025: „Profilaktyka uzależnień”.
2021-12-15
Zarządzenie nr 48/2021
Zarządzenie 48/2021 Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu na realizację w 2022 r. zadań określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 dofinansowanych ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia
2021-12-13
Zarządzenie nr 4 7 / 2 0 2 1
Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków w konkursie wniosków na przeprowadzenie ewaluacji pilotażowego programu oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej.
2021-12-03
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii uprzejmie informuje, że z inicjatywy Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, odbędzie się przyznanie nagrody „Złote Ogniwo”
Instytut Profilaktyki Zintegrowanej wraz z Kapitułą ogólnopolskiej nagrody „Złote Ogniwo” zaprasza do zgłaszania kandydatów na “Profilaktyka Roku 2021”.
2021-11-24
Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację w latach 2022-2023 zadania z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pod nazwą „Przeprowadzenie ewaluacji pilotażowego programu oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin” z terminem składania wniosków do dnia 13 grudnia 2021 r.
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza wniosków na realizację w latach 2022-2023 zadania z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pod nazwą „Przeprowadzenie ewaluacji pilotażowego programu oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin”
2021-11-22
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustawy, przewidujący połączenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w nowy podmiot – Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
Informujemy, że w dniu 18 listopada 2021 r. po pracach sejmowych do Senatu przekazany został projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustawy (druk sejmowy nr 1631, druk senacki nr 572). Projekt ten przewiduje połączenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w nowy podmiot – Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii