Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / WIOSNA 2022 pisemny lista
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie listy osób zakwalifikowanych do egzaminu końcowego w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień
Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na podstawie art. 13 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 r., poz. 2469) w zw. z art. 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931) ogłasza listę osób zakwalifikowanych do egzaminu końcowego w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień

Lista  kodów  identyfikacyjnych  osób zakwalifikowanych do egzaminu końcowego w sesji WIOSNA 2022 (każda osoba, która nadesłała wniosek na egzamin certyfikujący otrzymała wiadomość e-mail z informacją o przyporządkowanym do niej kodzie identyfikacyjnym):

LP

KOD

ZAKRES EGZAMINU

PODMIOT SZKOLĄCY

EGZAMIN PISEMNYI/ LUB USTNY

ZAKWALIFI-KOWANIE DO EGZAMINU

1

LIC.540.01.01.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

TAK

2

LIC.540.01.02.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

TAK

3

LIC.540.01.03.2022

SPECJALISTA

IEIT

PISEMNY I USTNY

TAK

4

LIC.540.01.04.2022

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

TAK

5

LIC.540.01.05.2022

SPECJALISTA

WSP

PISEMNY I USTNY

TAK

6

LIC.540.01.06.2022

SPECJALISTA

IEIT

PISEMNY I USTNY

TAK

7

LIC.540.01.07.2022

SPECJALISTA

PFST

USTNY

WARUNKOWO

8

LIC.540.01.08.2022

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

TAK

9

LIC.540.01.09.2022

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

NIE

10

LIC.540.01.10.2022

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

TAK

11

LIC.540.01.11.2022

SPECJALISTA

WSP

PISEMNY I USTNY

TAK

12

LIC.540.01.12.2022

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

TAK

13

LIC.540.01.13.2022

SPECJALISTA

IEIT

PISEMNY I USTNY

NIE

14

LIC.540.01.14.2022

SPECJALISTA

IEIT

USTNY

TAK

15

LIC.540.01.15.2022

SPECJALISTA

IEIT

PISEMNY I USTNY

TAK

16

LIC.540.01.16.2022

SPECJALISTA

PTZN

PISEMNY I USTNY

NIE

17

LIC.540.01.17.2022

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

TAK

18

LIC.540.01.18.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

TAK

19

LIC.540.01.19.2022

SPECJALISTA

PTZN

PISEMNY I USTNY

TAK

20

LIC.540.01.20.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

TAK

21

LIC.540.01.21.2022

SPECJALISTA

IEIT

PISEMNY I USTNY

TAK

22

LIC.540.01.22.2022

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

TAK

23

LIC.540.01.23.2022

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

TAK

24

LIC.540.01.24.2022

SPECJALISTA

IEIT

PISEMNY I USTNY

TAK

25

LIC.540.01.25.2022

SPECJALISTA

IEIT

PISEMNY I USTNY

TAK

26

LIC.540.01.26.2022

SPECJALISTA

IEIT

PISEMNY I USTNY

TAK

27

LIC.540.01.27.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

TAK

28

LIC.540.01.28.2022

SPECJALISTA

FDO

PISEMNY I USTNY

TAK

29

LIC.540.01.29.2022

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

TAK

30

LIC.540.01.30.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

TAK

31

LIC.540.01.31.2022

SPECJALISTA

IEIT

PISEMNY I USTNY

TAK

32

LIC.540.01.32.2022

SPECJALISTA

IPZ

PISEMNY I USTNY

TAK

33

LIC.540.01.33.2022

SPECJALISTA

IEIT

PISEMNY I USTNY

TAK

34

LIC.540.01.34.2022

SPECJALISTA

IEIT

PISEMNY I USTNY

TAK

35

LIC.540.01.35.2022

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

TAK

36

LIC.540.01.36.2022

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

TAK

37

LIC.540.01.37.2022

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

TAK

38

LIC.540.01.38.2022

SPECJALISTA

PFST

USTNY

TAK

39

LIC.540.01.39.2022

SPECJALISTA

FDO

PISEMNY I USTNY

TAK

40

LIC.540.01.40.2022

SPECJALISTA

PTZN

PISEMNY I USTNY

TAK

41

LIC.540.01.41.2022

SPECJALISTA

IEIT

PISEMNY I USTNY

TAK

42

LIC.540.01.42.2022

SPECJALISTA

WSP

PISEMNY I USTNY

TAK

43

LIC.540.01.43.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

TAK

44

LIC.540.01.44.2022

SPECJALISTA

FDO

PISEMNY I USTNY

TAK

45

LIC.540.01.45.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

TAK

46

LIC.540.01.46.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

TAK

47

LIC.540.01.47.2022

SPECJALISTA

IEIT

PISEMNY I USTNY

TAK

48

LIC.540.01.48.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

TAK

49

LIC.540.01.49.2022

SPECJALISTA

SWPR

PISEMNY I USTNY

TAK

50

LIC.540.01.50.2022

SPECJALISTA

IEIT

PISEMNY I USTNY

TAK

51

LIC.540.01.51.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

USTNY

TAK

52

LIC.540.01.52.2022

SPECJALISTA

PTZN

PISEMNY I USTNY

TAK

53

LIC.540.01.53.2022

SPECJALISTA

SWPR

PISEMNY I USTNY

TAK

54

LIC.540.01.54.2022

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

TAK

55

LIC.540.01.55.2022

SPECJALISTA

IEIT

PISEMNY I USTNY

TAK

56

LIC.540.01.56.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

TAK

57

LIC.540.01.57.2022

SPECJALISTA

IEIT

PISEMNY I USTNY

TAK

58

LIC.540.01.58.2022

INSTRUKTOR

IEIT

PISEMNY I USTNY

TAK

59

LIC.540.01.59.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

TAK

60

LIC.540.01.60.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

TAK

61

LIC.540.01.61.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

TAK

62

LIC.540.01.62.2022

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

TAK

63

LIC.540.01.63.2022

SPECJALISTA

IEIT

PISEMNY I USTNY

NIE

64

LIC.540.01.64.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

USTNY

TAK

65

LIC.540.01.65.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

TAK

66

LIC.540.01.66.2022

SPECJALISTA

PTZN

PISEMNY I USTNY

TAK

67

LIC.540.01.67.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

TAK

68

LIC.540.01.68.2022

SPECJALISTA

PTZN

PISEMNY I USTNY

TAK

69

LIC.540.01.69.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

TAK

70

LIC.540.01.70.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

TAK

71

LIC.540.01.71.2022

SPECJALISTA

IPZ

PISEMNY I USTNY

TAK

72

LIC.540.01.72.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

TAK

73

LIC.540.01.73.2022

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

TAK

74

LIC.540.01.74.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

TAK

75

LIC.540.01.75.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

TAK

76

LIC.540.01.76.2022

SPECJALISTA

PTZN

PISEMNY I USTNY

TAK

77

LIC.540.01.77.2022

SPECJALISTA

IPZ

PISEMNY I USTNY

TAK

78

LIC.540.01.78.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

TAK

79

LIC.540.01.79.2022

SPECJALISTA

PTZN

PISEMNY I USTNY

WARUNKOWO

80

LIC.540.01.80.2022

SPECJALISTA

WSP

PISEMNY I USTNY

TAK

81

LIC.540.01.81.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

TAK

82

LIC.540.01.82.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

TAK

83

LIC.540.01.83.2022

SPECJALISTA

PTZN

PISEMNY I USTNY

TAK

84

LIC.540.01.84.2022

SPECJALISTA

PTZN

PISEMNY I USTNY

TAK

85

LIC.540.01.85.2022

SPECJALISTA

PTZN

PISEMNY I USTNY

TAK

86

LIC.540.01.86.2022

SPECJALISTA

WSP

PISEMNY I USTNY

TAK

87

LIC.540.01.87.2022

SPECJALISTA

IEIT

PISEMNY I USTNY

TAK

88

LIC.540.01.88.2022

SPECJALISTA

PTZN

PISEMNY I USTNY

TAK

89

LIC.540.01.89.2022

SPECJALISTA

COLLEGIUM VERUM

PISEMNY I USTNY

TAK

90

LIC.540.01.90.2022

SPECJALISTA

IEIT

PISEMNY I USTNY

TAK

91

LIC.540.01.91.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

TAK

92

LIC.540.01.92.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

TAK

93

LIC.540.01.93.2022

SPECJALISTA

IPZ

PISEMNY I USTNY

TAK

94

LIC.540.01.94.2022

SPECJALISTA

WSP

PISEMNY I USTNY

TAK

95

LIC.540.01.95.2022

SPECJALISTA

IEIT

PISEMNY I USTNY

TAK

96

LIC.540.01.96.2022

SPECJALISTA

PFST

USTNY

TAK

97

LIC.540.01.97.2022

SPECJALISTA

IEIT

USTNY

TAK

98

LIC.540.01.98.2022

SPECJALISTA

FDO

USTNY

TAK

99

LIC.540.01.99.2022

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

TAK

100

LIC.540.01.100.2022

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

TAK

101

LIC.540.01.101.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

USTNY

TAK

102

LIC.540.01.102.2022

SPECJALISTA

IEIT

USTNY

TAK

103

LIC.540.01.103.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

TAK

104

LIC.540.01.104.2022

SPECJALISTA

IPZ

USTNY

WARUNKOWO

105

LIC.540.01.105.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

USTNY

TAK

106

LIC.540.01.106.2022

SPECJALISTA

COLLEGIUM VERUM

USTNY

TAK

107

LIC.540.01.107.2022

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

TAK

108

LIC.540.01.108.2022

SPECJALISTA

WSP

PISEMNY I USTNY

TAK

109

LIC.540.01.109.2022

SPECJALISTA

WSP

PISEMNY I USTNY

TAK

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii