Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / WIOSNA 2022 pisemny koszt
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Informacja dotycząca miejsca i terminu oraz opłaty za część pisemną egzaminu końcowego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień w sesji WIOSNA 2022

I. MIEJSCE EGZAMINU
CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWE FUNDACJI NOWE HORYZONTY,
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa recepcja@centrumkonferencyjne.com.pl
(22) 559 22 01 link do strony z informacjami o hotelu: www.centrumkonferencyjne.com.pl 

II. TERMIN EGZAMINU
23 kwietnia 2022 roku (sobota)
Egzamin rozpocznie się o godzinie 10:00 lub o 10:45 (informacja o przydziale do grup znajdzie się w szczegółowym harmonogramie egzaminu) Egzamin trwa 80 minut 

III. KOSZT EGZAMINU
1. Opłata za pisemny egzamin certyfikujący w sesji WIOSNA 2022 roku wynosi 60 zł.
Koszt części ustnej egzaminu zostanie podany bezpośrednio przez egzaminem ustnym.
2. Uczestnicy egzaminu powinni dokonać wpłaty należności za egzamin na konto Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa
nr konta: 40 1010 1010 0199 1422 3100 0000
W tytule wpłaty prosimy wpisać: „egzamin certyfikujący” oraz podać imię i nazwisko uczestnika egzaminu. 
Dokonywanie wpłat jest możliwe najpóźniej do dnia 5 kwietnia 2022 roku włącznie. 

Uprzejmie informujemy, że Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom nie wystawia faktur za opłatę egzaminacyjną. 
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii