Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Certyfikacja / Szkolenia rozpoczęte od 2020 roku / Staże kliniczne
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22

Staże kliniczne są integralną częścią szkolenia w dziedzinie uzależnienia realizowaną po ukończeniu treningów psychologicznych, zajęć teoretycznych i zajęć warsztatowych.

Obejmują nie mniej niż 80 godzin dydaktycznych w okresie nie krótszym niż 10 dni.

Staż kliniczny powinien umozliwiać:
a) poznanie organizacji i oferty placówki stażowej,
b) uczestnictwo w sesjach diagnostyczno-konsultacyjnych, terapii grupowej, w treningach umiejętności psychospołecznych i w zebraniach klinicznych,
c) samodzielne prowadzenie lub współprowadzenie pod nadzorem specjalisty psychoterapii uzależnień, sesji diagnostyczno-konsultacyjnych, terapii grupowej, treningów umiejętności psychospołecznych i społeczności terapeutycznych;


Komunikat Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie umieszczenia na stronie internetowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii informacji o realizacji przez podmiot leczniczy staży klinicznych w ramach systemu szkoleń w dziedzinie uzależnień

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii