Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Certyfikacja / Szkolenia rozpoczęte od 2020 roku / Superwizje kliniczne
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22

Superwizja kliniczna realizowana w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień odbywa się w wymiarze nie mniejszym niż 80 godzin dydaktycznych.

Obejmuje opracowanie i
udokumentowanie 100 godzin dydaktycznych programu terapii indywidualnej i grupowej z pacjentem.

Należy ją odbyć
u osoby uprawnionej do prowadzenia superwizji klinicznej (lista: www.kbpn.gov.pl/portal?id=11145916).

Superwizja może być realizowana po ukończeniu treningów psychologicz
nych, zajęć teoretycznych i zajęć warsztatowych.

Superwizja powinna umożliwiać:
a) prezentację umiejętności nabytych podczas szkolenia w dziedzinie uzależnień,
b) uzyskanie przez osobę uczestniczącą w superwizji klinicznej informacji zwrotnej o jej umiejętnościach, zasobach, ograniczeniach i
postawie etycznej.Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii