Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Leczenie / Standardy i system akredytacji
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Standardy i System Akredytacji
Opracowanie i wdrożenie standardów postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i programów ograniczania szkód zdrowotnych oraz systemu akredytacji placówek jest zadaniem mającym na celu poprawę jakości usług oferowanych pacjentom.

W dzisiejszych czasach jakość świadczonych usług nabrała wyjątkowego znaczenia. W dobie wolnego rynku i wielości oferowanych na nim usług coraz trudniej jest zorientować się w ofertach i dokonać właściwego wyboru. Z drugiej strony wielu klientów doświadczyło przypadków nadużyć i nieuczciwości ze strony świadczeniodawców. Standardy, system akredytacji a także ewaluacja usług leczniczych są odpowiedzią na taką sytuację.

Opracowanie standardów postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i programów ograniczania szkód zdrowotnych oraz systemu akredytacji placówek jest zadaniem mającym na celu poprawę jakości usług oferowanych pacjentom. Dobro pacjenta jest więc tu wartością nadrzędną, które rozumiane jest przede wszystkim w kontekście przestrzegania przez placówkę jego praw. Standardy są ściśle powiązane z akredytacją i wspólnie stanowią spójną całość.

Treść standardów i system akredytacji opracowywane były w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2001-2005 oraz 2006-2010 a instytucją odpowiedzialną za powyższe zadanie jest Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii