Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Leczenie / Standardy i system akredytacji / Akredytacja
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
System Akredytacji
Akredytacja jest znaną i sprawdzoną metodą zapewniania jakości. W ochronie zdrowia polega na przeprowadzaniu przeglądu placówki opieki zdrowotnej pod kątem spełnienia warunków określonych w standardach akredytacyjnych i przyznaniu na tej podstawie statusu jednostki akredytowanej.

Ocena placówki dokonywana jest pod kątem spełniania standardów przez zespół wizytatorów Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Wizytacja odbywa się zarówno w placówkach, jak i innych miejscach, w których pacjent uzyskuje świadczenia. W trakcie wizytacji przeprowadzane są wywiady z przedstawicielami kierownictwa placówki   i personelem oraz dokonywany jest przegląd dokumentacji, przede wszystkim medycznej.

Projekt procedury akredytacyjnej wraz ze standardami został przekazany Centrum Monitorowania Jakości, celem przedstawienia ich do akceptacji Radzie Akredytacyjnej. Na skutek prac legislacyjnych związanych z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia, dalszy przebieg procedur został wstrzymany.

Czytaj więcej


Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii