Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Leczenie / Standardy i system akredytacji / Standardy
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Standardy dobrej praktyki
Standardy postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i programów ograniczania szkód zdrowotnych zostały opracowane przez powołany przez Ministra Zdrowia zespół ekspertów oraz międzynarodowe standardy leczenia zaburzeń spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych - wytyczne do wykorzystania w praktyce

W skład zespołu wchodzili przedstawiciele Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia a także środowiska terapeutów uzależnień. W trakcie opracowywania polskich standardów  korzystano ze stadardów krajów, które mają długą tradycję opracowywania mechanizmów zapewniania jakości usług, przede wszystkim Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Obszary, do których odnoszą się standardy to:

  • Prawa Pacjenta;
  • Ciągłość Opieki;
  • Poprawa Jakości;
  • Zarządzanie Ogólne;
  • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi;
  • Zarządzanie Informacją;
  • Zarządzanie Środowiskiem Opieki;
  • Kontrola Zakażeń;
  • Standardy dotyczące leków.

W roku 2009 zostały ukończone projekty standardów akredytacyjnych dla placówek stacjonarnych, ambulatoryjnych i oddziałów dziennych leczenia uzależnienia od alkoholu oraz leczenia uzależnienia od środków psychoaktywnych.

Czytaj więcej...

Standardy - ośrodki stacjonarne


Poniżej znajdują się przetłumaczone na język polski "Międzynarodowe standardy leczenia zaburzeń spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych - wytyczne do wykorzystania w praktyce" opracowane przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC)

Międzynarodowe standardy leczenia zaburzeń spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych - wytyczne do wykorzystania w praktyce

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii