Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Szkolenie przygotowujące realizatorów programu „Unplugged”
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Szkolenie przygotowujące realizatorów programu „Unplugged”
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wraz z Fundacją Pozytywnej Profilaktyki zapraszają nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych do wzięcia udziału w szkoleniu przygotowującym realizatorów programu „Unplugged”.

Treść zaproszenia do pobrania.

Szkolenie jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Program Profilaktyczny „Unplugged” jest programem adresowanym do uczniów w wieku 12-14 lat i ich rodziców. Jest to program rekomendowany w ramach ogólnopolskiego systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Więcej informacji o programie „Unplugged” znajduje się na stronie internetowej:

http://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/unplugged,41

Uczestnicy szkoleń będą mieli możliwość zdobycia certyfikatu realizatora programu „Unplugged”. Szkolenie trwa dwa dni (18 godzin). Zakres tematyczny szkolenia obejmie informacje o podstawach teoretycznych programu oraz informacje o jego strukturze i sposobie realizacji.

Szkolenia będą organizowane od kwietnia do listopada 2020 roku. Planowana jest realizacja 8 grup szkoleniowych liczących po 20 osób.

Do uczestnictwa w szkoleniu zakwalifikować się będą mogły osoby spełniające przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  1. Praca z młodzieżą w placówce oświatowej (nauczyciel, psycholog, pedagog, lub inny specjalista pracujący z młodzieżą w szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej i in.)
  2. Praca (realizacja zadań) w organizacji pozarządowej zajmującej się realizacją zadań z zakresu profilaktyki narkomanii, prowadzącej swoją działalność na terenie lub we współpracy z placówkami oświatowymi.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób niż zakładana (20 osób w każdym terminie szkolenia) o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa uczestnictwa w szkoleniu dla osób zatrudnionych w systemie oświaty. Pozostałe osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Organizator w trakcie szkolenia zapewnia przerwy kawowe oraz lunch (obiad) w każdym dniu szkolenia.

Uczestnicy szkolenia ponoszą zryczałtowaną opłatę za materiały szkoleniowe (podręczniki, zeszyty ćwiczeń i in.) w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych), płatną przed rozpoczęciem szkolenia.

Organizator nie zapewnia noclegu w trakcie szkolenia.

Szkolenia odbędą się w Bydgoszczy, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Białymstoku oraz Lublinie.

Więcej informacji na temat szkolenia (w tym terminy oraz miejsca szkoleń) oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:

https://pozytywnaprofilaktyka.org/projekty/badz-unplugged-2020/ 

Kontakt do organizatora:

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

Tel.:       665 295 297

e-mail: szkolenia@pozytywnaprofilaktyka.org

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii