Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / 02_2020_szkolenie Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w profilaktyce uzależnień behawioralnych
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Szkolenie "Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w profilaktyce uzależnień behawioralnych"
Akademia Motywacji i Edukacji zaprasza do udziału w specjalistycznym szkoleniu Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w profilaktyce uzależnień behawioralnych, które uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, w ramach Zadanie 5.2.1 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja szkoleń w zakresie uzależnień behawioralnych ze szczególnym uwzględnieniem metod o udokumentowanej skuteczności w profilaktyce i leczeniu uzależnień.

Uczestnicy szkolenia nabędą między innymi umiejętności:
  • ustalania  celów i pracy nad ich realizacją u młodzieży i młodych, dorosłych będących
    w grupie ryzyka uzależnień behawioralnych
  • pracy z oporem w krótkich interwencjach dialogu motywującego
  • pracy w ramach regulacji emocji
oraz poznają metody „trzeciej fali” o udokumentowanej skuteczności - zajęcia z Dialektycznej Terapii Behawioralnej poprowadzi gość zagraniczny (zajęcia będą tłumaczone na język polski).

Zajęcia poprowadzą szkoleniowcy Akademii Motywacji i Edukacji.

Warunki udziału w szkoleniu:
Szkolenie kierowane jest do profilaktyków uzależnień – psychologów, pedagogów, lekarzy, pracowników socjalnych i innych pracowników służb społecznych i medycznych. Każdyz uczestników weźmie udział w cyklu pięciu dwudniowych szkoleń połączonych z superwizją.
Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie należy wypełnić kartę zgłoszeniową i załączyć dokument potwierdzający prowadzenie działań profilaktycznych w ramach wykonywanych obowiązków zawodowych (warunek konieczny przyjęcia zgłoszenia).
Z osobami, które prześlą kompletne zgłoszenia będziemy kontaktować się telefonicznie w sprawie kwalifikacji  – każdy w zgłoszeniu może wybrać proponowany termin rozmowy telefonicznej. Liczba miejsc jest ograniczona.

Organizacja szkolenia:
Każdy z profilaktyków weźmie udział w 5 dwudniowych zjazdach (razem 160 godzin szkolenia po 8 godz. dziennie).  W przypadku wszystkich zjazdów: jeden dzień obejmie zajęcia wykładowe, które odbędą się w grupach 20 osobowych; drugi dzień będzie miał charakter warsztatowy i będzie realizowany w grupach 10 osobowych.

Zakwaterowanie:
Zakwaterowanie w hotelu wraz z wyżywieniem w trakcie warsztatów jest dla uczestników bezpłatne. Organizator szkolenia nie pokrywa kosztów dojazdu.

Dodatkowe informacje: uzaleznienia@amie.pl
Rejestracja: https://amie.pl/strefa-profesjonalistow/akademia-uzaleznien/profilaktycy-uzaleznien/

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul.Krakowskie Przedmieście 79

Zapraszamy!

Zespół AMiE

„Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.”

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii