Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Najnowsze dane dotyczące problemu narkotykowego w Europie
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Najnowsze dane dotyczące problemu narkotykowego w Europie
Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii EMCDDA ogłosiło 10 listopada 2010 r. najnowsze „Sprawozdanie roczne 2010 o stanie problemu narkotykowego w Europie”.

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction EMCDDA) jako jedna z agencji Unii Europejskiej jest głównym ośrodkiem informacyjnym o narkotykach w UE. Sprawozdanie EMCDDA stanowi roczny przegląd zjawiska narkomanii w Europie. Poszczególne rozdziały poświęcone są różnym narkotykom i  przedstawiają najnowszy europejski przegląd ich rozpowszechnienia oraz wzorów używania, podaży i dostępności, leczenia oraz innych działań. Są one uzupełnione przez rozdziały odnoszące się do: nowych i pojawiających się trendów; polityk i strategii oraz przepisów prawa dotyczących problemu narkotykowego; chorób zakaźnych i zgonów związanych z narkotykami.

Zapraszamy do lektury!

 

"Sprawozdanie roczne 2010. Stan problemu narkotykowego w Europie." Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii - raport

 

Notatka informacyjna Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. Sprawozdanie roczne 2010: najważniejsze zagadnienia.

 

"Sprawozdanie roczne: problemy narkotykowe w Europie roku 2010" - prezentacja.

 

"Epidemiologia zjawiska narkotyków i narkomanii w Polsce" - prezentacja.

 

Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii