Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / ZARZĄDZENIE NR 7/2020 Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 7.02.2020
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
ZARZĄDZENIE NR 7/2020
ZARZĄDZENIE NR 7/2020 Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 7.02.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii nr 4/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.


 

Niniejszym dokonuje się zmiany Zarządzenia Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii nr 4/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi wydanego na podstawie § 26 Regulaminu Postępowania Komisji Konkursowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, w zakresie załącznika, o którym mowa w § 2 zmienianego zarządzenia - załącznik w zmienionej treści  stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

UZASADNIENIE
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na podstawie § 26 Regulaminu Postępowania Komisji Konkursowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w związku z wnioskiem Komisji Konkursowej, o którym mowa § 20 Regulaminu Postępowania Komisji Konkursowej podejmuje decyzję o przyjęciu  ofert do realizacji.
Komisja konkursowa oceniając oferty w zakresie spełnienia wymagań wskazanych w § 13, ust. 1, pkt 4 Regulaminu Postępowania Komisji Konkursowej, dokonała błędnej oceny w przypadku jednej oferty złożonej przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.
Ogłoszenie zawierające Szczegółowe warunki konkursu stanowiące załącznik do Zarządzenia Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii nr 22/2019 z dnia 13.11.2019 r. w pkt 9 wskazuje katalog podmiotów mogących być oferentami w przedmiotowym konkursie. Katalog ten nie obejmuje osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Tym samym nie jest możliwym przyjęcie do realizacji ofert złożonych przez podmioty, które zgodnie z zasadami wskazanymi w „Szczegółowych warunkach konkursu” nie mogą być oferentami w przedmiotowym konkursie.

Biorąc pod uwagę treść wskazanych Regulacji Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz przepis art 151 ust.1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U.2019.869 t.j. z dnia 2019.05.10) zmiana Zarządzenia Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii nr 4/2020 z dnia 17.01.2020 r. jest konieczna i uzasadniona.
Dyrektor Krajowego Biura
do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Piotr Jabłoński
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii