Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / SZKOLENIE: PSYCHOTERAPIA HUMANISTYCZNO – DOŚWIADCZENIOWA W LECZENIU OSÓB UZALEŻNIONYCH
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
SZKOLENIE: PSYCHOTERAPIA HUMANISTYCZNO – DOŚWIADCZENIOWA W LECZENIU OSÓB UZALEŻNIONYCH
KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I STOWARZYSZENIE INTRA ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W SZKOLENIU „PSYCHOTERAPIA HUMANISTYCZNO – DOŚWIADCZENIOWA W LECZENIU OSÓB UZALEŻNIONYCH”.

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów terapii uzależnień, osób będących w procesie certyfikacji oraz certyfikowanych psychoterapeutów lub/i absolwentów szkół psychoterapii pracujących w systemie lecznictwa pracujących z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych, uzależnionych od alkoholu, czynności.

Projekt jest ukierunkowany na kształtowanie zdolności nawiązywania relacji z pacjentem opartej na triadzie Carla Rogersa oraz uczenia warsztatu umożliwiającego pracę z pacjentem, nastawioną na korekcyjne doświadczenia i zmianę. Wybrane metody psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej, będące przedmiotem szkolenia, zostały zaadoptowane do pracy z osobami uzależnionymi. Praca z wykorzystaniem technik focusingu (E. Gendlin) i psychoterapii skoncentrowanej na emocjach (L. Greenberg) umożliwia przetworzenie bieżących  doświadczeń, rozwijając jednocześnie zdolność do regulacji emocji, jako metody pracy nad zmianą i nad nawrotami. Projekt zakłada superwizję.

Poniżej link do informacji o szkoleniu:

https://www.osrodekintra.pl/stowarzyszenie-intra/psychoterapia-humanistyczno-doswiadczeniowa-w-leczeniu-osob-uzaleznionych/

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii