Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie listy wniosków na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem naboru do dnia 28 października 2019 roku.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie listy wniosków na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem naboru do dnia 28 października 2019 roku.
Poniżej zamieszczamy listę wniosków, które uzyskały akceptację Ministra Zdrowia w zakresie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego w dniu 8 października 2019 roku, z terminem składania wniosków do 28 października 2019 roku.

Lista wniosków na realizację zadań z zakresu Przeciwdziałania Narkomanii, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem naboru do 28 października 2019 roku.

Wyłonieni Wnioskodawcy zostaną zawiadomieni w formie elektronicznej o merytorycznym i finansowym zakresie przyjętego do realizacji zadania. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z informacjami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu, są oni zobowiązani do złożenia preliminarza realizacji zadania poprzez system elektroniczny https://app.kbpn.pl/KBPN/.

Preliminarz powinien zostać wprowadzony do systemu najpóźniej do dnia 10 stycznia 2020 roku. Zwraca się uwagę Wnioskodawców na przestrzeganie podanego terminu składania preliminarzy oraz ich rzetelne sporządzenie zgodnie z przyjętym zakresem działań wskazanym w przesłanej informacji.

Warunki realizacji zadania określone w preliminarzu oraz harmonogramie działań, zaakceptowane przez strony, są podstawą do sporządzenia i zawarcia pisemnej umowy na wykonanie zadań zleconych oraz udzielenie przez Krajowe Biuro dofinansowania ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Uwaga: Dostęp do serwisu możliwy jest po zalogowaniu się. Wnioskodawców, którzy uzyskali dostęp do serwisu we wcześniejszym okresie obowiązują posiadane loginy i hasła. Organizacje, które wcześniej nie posiadały dostępu do serwisu otrzymają za pośrednictwem poczty elektronicznej dane niezbędne do zalogowania.

Uwaga: Brak wniosku na liście jest równoznaczny z nieprzyjęciem go do realizacji.

W przypadku pytań prosimy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:

profilaktyka@kbpn.gov.pl z pracownikami Działu Profilaktyki i Edukacji Publicznej 22 641 15 01 w. 108, 116

leczenie@kbpn.gov.pl z pracownikami Działu Lecznictwa i Certyfikacji 22 641 15 01 w. 119, 109
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii