Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w dniu 31 maja 2019 roku na wybór programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w dniu 31 maja 2019 roku na wybór programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień

Na podstawie:

  • 27 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. 2005 Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)
  • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia trybu składania ofert, kryteriów ich oceny oraz terminów postępowania konkursowego w sprawie wyboru programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych (U. 2006 nr 64 poz. 455 z późn. zm.)
  • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia wdziedzinie uzależnień (Dz.U. 2019 poz. 766)

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii informuje o zakończeniu procedury konkursowej dotyczącej wyboru programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień.

W wyniku przeprowadzonego konkursu Dyrektor Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii wybiera programy specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień, zgłoszone przez następujące podmioty:

 

Podmiot

Zakres

Liczba edycji

1.        

Stowarzyszenie Polska Federacja Społeczności Terapeutycznej

ul. Agrarna 2, 80-298 Gdańsk

specjalista psychoterapii uzależnień,

 instruktor terapii uzależnień

Dwie edycje szkolenia

2.        

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa

specjalista psychoterapii uzależnień,

 instruktor terapii uzależnień

Dwie edycje szkolenia

3.        

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień

ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków

specjalista psychoterapii uzależnień,

 instruktor terapii uzależnień

Dwie edycje szkolenia

4.        

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział zamiejscowy w Katowicach

ul. Techników 9 lub 11, 40-326 Katowice

specjalista psychoterapii uzależnień,

 instruktor terapii uzależnień

Dwie edycje szkolenia

5.        

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oddział Katowice

ul. Warszawska 19, 40 - 009 Katowice

specjalista psychoterapii uzależnień,

 instruktor terapii uzależnień

Dwie edycje szkolenia

6.        

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin

ul. M Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa

specjalista psychoterapii uzależnień

Jedna edycja szkolenia

7.        

Szpital Kliniczny im. dr.J.Babińskiego SPZOZ w Krakowie

ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

specjalista psychoterapii uzależnień,

 instruktor terapii uzależnień

Jedna edycja szkolenia

8.        

„Błękitny Krzyż w Polsce” Sp. Z o. o.

ul. Dzwonkowa 138 , 43-384 Jaworze

specjalista psychoterapii uzależnień,

 instruktor terapii uzależnień

Jedna edycja szkolenia

9.        

Stowarzyszenie NATANAELUM, Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii

Al. Sikorskiego 1/101. 20-813 Lublin

 

specjalista psychoterapii uzależnień,

 instruktor terapii uzależnień

Jedna edycja szkolenia

 

Rozpoczęcie realizacji wybranych programów szkoleniowych odbędzie się w okresie do 3 lat licząc od daty rozstrzygnięcia niniejszego konkursu.

wyniki konkursu.pdf

Warszawa, 29.11.2019 r.                                                   

                                                                                     Dyrektor Krajowego Biura do Spraw
                                                                                     Przeciwdziałania Narkomanii
                                                                                     Piotr Jabłoński

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii