Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie listy ofert na kontynuację w 2020 roku zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem naboru do dnia 18 września 2018 r.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie listy ofert na kontynuację w 2020 roku zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem naboru do dnia 18 września 2018 r.
Poniżej zamieszczamy listę ofert, które uzyskały akceptację Ministra Zdrowia w zakresie kontynuacji w 2020 roku dofinansowania zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy listę ofert, które uzyskały akceptację Ministra Zdrowia w zakresie kontynuacji w 2020 roku dofinansowania zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Każdy z Oferentów zostanie zawiadomiony o wyniku konkursu pocztą elektroniczną. Informacja zawierać będzie określenie przyjętego do realizacji zakresu merytorycznego i finansowego zadania.

Wyłonieni Oferenci zobowiązani są do złożenia aktualnego preliminarza realizacji zadania w systemie elektronicznym Trimtab  https://app.kbpn.pl/KBPN/ w terminie do dnia 20 listopada 2019 r.

Uwaga: Dostęp do serwisu możliwy jest wyłącznie po zalogowaniu się. Oferentów, którzy uzyskali dostęp do serwisu we wcześniejszym okresie obowiązują posiadane loginy i hasła.

Zwraca się uwagę Oferentów na przestrzeganie podanego terminu składania preliminarzy oraz ich rzetelne sporządzenie zgodnie z przyjętym zakresem merytorycznym i finansowym działań,  wskazanym w przesłanej informacji. 

Uwaga: Pod  harmonogramem przekazywania transz należy obowiązkowo umieścić wyodrębniony numer rachunku bankowego służący do dokonywania wszystkich operacji finansowych związanych wyłącznie z realizacją zadania zleconego finansowanego w zakresie przeciwdziałania narkomanii z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Ww. numer rachunku zostanie umieszczony w treści umowy na 2020 r.

Warunki realizacji zadania określone w preliminarzu oraz harmonogramie działań, zaakceptowane przez obie strony, są podstawą do sporządzenia i zawarcia pisemnej umowy na wykonanie zadań zleconych oraz udzielenie przez Krajowe Biuro dofinansowania ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.


Dodatkowych informacji dotyczących rozstrzygnięcia konkursu udzielają:

Katarzyna Sollich tel. 22 855 54 69 wew. 126, katarzyna.sollich@kbpn.gov.pl 
Anna Radomska tel. 22 641 15 01 wew. 108, anna.radomska@kbpn.gov.pl

 

W kwestiach finansowych informacji udzielają:

Małgorzata Krzewska tel. 22 649 66 59 wew.106, malgorzata.krzewska@kbpn.gov.pl
Beata Orzechowska tel. 22 649 66 59 wew. 109, beata.orzechowska@kbpn.gov.pl


W razie pytań/problemów technicznych związanych z systemem Trimtab prosimy o kontakt z p. Pawłem Łupiną tel. 22 855 54 69 wew. 122, tel. 508 856 954 pawel.lupina@kbpn.gov.plStrona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii