Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Lista osób, które zdały egzamin pisemny jesień 2019
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie z dnia 18 października 2019 roku w sprawie wyników części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2019
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931) ogłasza wyniki części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień.

Dnia 12 października 2019 roku odbyła się część pisemna egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień. Na poniższej liście znajdują się nazwiska osób, które pozytywnie zaliczyły egzamin pisemny wraz z ilością uzyskanych punktów (maksymalnie można było uzyskać 115 punktów, do zaliczenia egzaminu dla specjalisty wymagana liczba punktów wynosiła - 82, a dla instruktora - 62).

Ze względu na fakt, że do egzaminu ustnego nie zostaną dopuszczone osoby, których studium przypadku zostanie ocenione negatywnie przez dwóch recenzentów - lista osób, które zostały zakwalifikowane do egzaminu ustnego zostanie opublikowana na stronie internetowej do 22 listopada 2019 roku. Tego dnia zostanie również zamieszczony harmonogram z dniem i dokładną godziną egzaminu ustnego dla każdego z uczestników.

 

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu pisemnego w sesji JESIEŃ 2019:

Lp.

Imię i nazwisko

Zakres

egzaminu

Podmiot

szkolący

Liczba

punktów

1

BEREDA BOŻENA

SPECJALISTA

NATANAELUM

89

2

BOGUCKA MAGDALENA

SPECJALISTA

IEIT

99

3

BUCHOLC MARTA

SPECJALISTA

IPZ

87

4

CHILLA DANUTA

SPECJALISTA

PFST

88

5

CHORĄŻY SARA

SPECJALISTA

IEIT

84

6

CUDO ANDRZEJ

SPECJALISTA

NATANAELUM

93

7

CYGANEK SŁAWOMIR

SPECJALISTA

PTZN

82

8

CZERWIŃSKA ZOFIA

SPECJALISTA

IEIT

104

9

ĆWIERTNIA EWELINA

SPECJALISTA

PTZN

96

10

GARBOWSKI PIOTR

SPECJALISTA

IEIT

87

11

GIERCZYK ALEKSANDRA

SPECJALISTA

IEIT

98

12

GIRDZIUSZ PAWEŁ

SPECJALISTA

PFST

83

13

GNATEK TERESA

SPECJALISTA

IEIT

87

14

JABŁOŃSKA MARTA

SPECJALISTA

WSP

96

15

JANKOWSKA EMILIA

SPECJALISTA

KUL

82

16

KAMIŃSKI DARIUSZ

SPECJALISTA

IEIT

90

17

KAPAŁA ALICJA

SPECJALISTA

IEIT

97

18

KARCZEWSKA IGA ZOFIA

SPECJALISTA

NATANAELUM

83

19

KNYSAK PIOTR

SPECJALISTA

PFST

86

20

KOGUCIUK AGNIESZKA

SPECJALISTA

PFST

92

21

KORWIN-PIOROWSKA KAROLINA

SPECJALISTA

IEIT

94

22

KRAŚNICKA IZABELA

SPECJALISTA

IEIT

94

23

KRUPA MICHAŁ

SPECJALISTA

IEIT

101

24

ŁABASZCZUK DOROTA

SPECJALISTA

IEIT

100

25

ŁUKASZEWSKA EWA

SPECJALISTA

IEIT

85

26

ŁYDKA ANNA

SPECJALISTA

NATANAELUM

88

27

MULLER-KSYCKA MAGDALENA

SPECJALISTA

IEIT

99

28

MAZUR DOROTA OTYLIA

SPECJALISTA

KUL

82

29

MUSZYŃSKA AGNIESZKA

SPECJALISTA

IEIT

95

30

NANOWSKA KATARZYNA

SPECJALISTA

FDO

100

31

OGRODNICZEK KAMILA

SPECJALISTA

PTZN

97

32

OŁDYŃSKA MAGDALENA

SPECJALISTA

NATANAELUM

108

33

ORDOWSKA JUSTYNA

SPECJALISTA

PTZN

83

34

OSAK MAREK

SPECJALISTA

NATANAELUM

105

35

PADEREWSKA NATALIA

SPECJALISTA

PFST

99

36

PALIŃSKI KRZYSZTOF

SPECJALISTA

NATANAELUM

107

37

PAWŁOWSKA KAROLINA

SPECJALISTA

IEIT

95

38

PIĄTEK ANNA

SPECJALISTA

PTZN

87

39

PIETRZYK DIANA

SPECJALISTA

NATANAELUM

83

40

PŁOTKOWSKA JOLANTA

SPECJALISTA

IPZ

92

41

POJAWA PAULINA

SPECJALISTA

IPZ

98

42

POKÓJ MARTA

SPECJALISTA

IPZ

91

43

POKÓJ WOJCIECH

SPECJALISTA

IPZ

93

44

PRZYGOCKI SŁAWOMIR

SPECJALISTA

NATANAELUM

91

45

ROZMARYNOWSKA PAULINA

SPECJALISTA

IPZ

94

46

RÓŻALSKA HALSZKA

SPECJALISTA

IEIT

91

47

SIUDEM JOANNA

SPECJALISTA

IPZ

107

48

SOCHAŃSKA WERONIKA

SPECJALISTA

IEIT

100

49

SOKOŁOWSKA-OSTAPKO ADRIANA

SPECJALISTA

IEIT

105

50

SOKOŁOWSKI RADOSŁAW

SPECJALISTA

IPZ

96

51

STOJEK ANNA

SPECJALISTA

FDO

90

52

SURAJ JOANNA

SPECJALISTA

NATANAELUM

86

53

SZCZEŚNIK ANNA

SPECJALISTA

PTZN

89

54

SZCZĘSNA DOROTA

SPECJALISTA

NATANAELUM

83

55

TALLER AGNIESZKA

SPECJALISTA

IPZ

97

56

WALIGÓRA KATARZYNA

SPECJALISTA

PTZN

87

57

WESELI MAGDALENA

INSTRUKTOR

PTZN

62

58

WIETESKA MAŁGORZATA

SPECJALISTA

PFST

82

59

WIŚNIEWSKA MARTA

SPECJALISTA

NATANAELUM

96

60

WOJNICKA KLAUDIA

SPECJALISTA

PTZN

98

61

WYBRAŃSKA ANA

SPECJALISTA

NATANAELUM

109

 

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom, które pozytywnie zaliczyły egzamin pisemny. Osoby, które nie uzyskały wymaganej liczby punktów zapraszamy do udziału w egzaminie podczas kolejnej sesji WIOSNA 2020.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii