Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / 07.2019 - Ogłoszenie listy dodatkowo zaakceptowanych wniosków z zakresu Programu Przeciwdziałania Uzaleznieniom Behawioralnym
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie listy dodatkowo zaakceptowanych wniosków, które uzyskały akceptację Ministra Zdrowia w zakresie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego w dniu 7 marca 2019 roku, z terminem składania wniosków do 29 marca 2019 roku.
Poniżej zamieszczamy listę dodatkowo zaakceptowanych wniosków, które uzyskały akceptację Ministra Zdrowia w zakresie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego w dniu 7 marca 2019 roku, z terminem składania wniosków do 29 marca 2019 roku.

Lista dodatkowo zaakceptowanych wniosków z zakresu PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIONIOM BEHAWIORALNYM określonych w Narodowym Programie Zdrowia, dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, które zostały wyłonione w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem naboru wniosków do dnia 29 marca 2019 roku.

Preliminarz powinien zostać wprowadzony do systemu najpóźniej do dnia 17 lipca 2019 roku. Zwraca się uwagę Wnioskodawców na przestrzeganie podanego terminu składania preliminarzy oraz ich rzetelne sporządzenie zgodnie z przyjętym zakresem działań wskazanym w przesłanej informacji.

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z pracownikami Działu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pod numerem telefonu: 22 649 66 59 w. 103.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii