Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / KONFERENCJA PRASOWA KAMPANII EDUKACYJNEJ nt. SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH „Krzywo weszło. Zmień ustawienia”
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
KONFERENCJA PRASOWA KAMPANII EDUKACYJNEJ nt. SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH „Krzywo weszło. Zmień ustawienia”
26. czerwca to Światowy dzień przeciwdziałania narkomanii – z tej okazji zapraszamy na konferencję prasową poświęconą aspektom używania narkotyków przez młodzież oraz działaniom kampanii edukacyjnej „Krzywo weszło – Zmień ustawienia”.
25. CZERWCA 2019,  godz. 13.15  (wstęp od 12.45)
PUŁAWSKA RESIDENCE HOTEL
ul. Puławska 361, Warszawa, sala Kappa

Spotkanie odbędzie się przy VI. Ogólnopolskiej Konferencji „Narkotyki – narkomania. Polityka, nauka i praktyka”, organizowanej na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jest to jedno z największych wydarzeń tego rodzaju w Polsce, co roku spotykają się na nim eksperci i praktycy z całego kraju pracujący w dziedzinach przeciwdziałania uzależnieniom, ograniczania popytu i podaży, profilaktyki, terapii, prawa narkotykowego i in.

Problem narkotyków wśród młodzieży należy traktować wieloaspektowo – zagadnienia konferencji prasowej:

→ EPIDEMIOLOGIA: popularność używania poszczególnych substancji; dostępne badania polskiej młodzieży i porównanie sytuacji na tle Europy;

→ NARKOTYKI I MŁODZIEŻ NA WAKACYJACH: zapobieganie uzależnieniom – czynniki chroniące i czynniki ryzyka; skuteczna profilaktyka, czyli działanie przed szkodą – działania skuteczne, nieskuteczne i przeciwskuteczne;

→ POMOC osobom używającym narkotyków: rodzaje oddziaływań, skuteczna komunikacja, system pomocy;

→ DOPALACZE: mniejsza skala, większe zagrożenie;

Na konferencji wystąpią m.in.:

  • Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
  • Agnieszka Sieniawska, prezeska Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej
  • Krzysztof Ostaszewski, specjalista i autor publikacji naukowych nt. profilaktyki młodzieżowej
  • Robert Rejniak, psycholog, specjalista i trener Dialogu Motywującego, od wielu lat pracujący z młodzieżą

Po konferencji prasowej zachęcamy do uczestnictwa w panelach VI. Ogólnopolskiej Konferencji „Narkotyki – narkomania. Polityka, nauka i praktyka”. Program w oddzielnym załączniku.

PROGRAM KONFERENCJI

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii