Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. (TDI)
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. (TDI)
Art. 24 b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 179, poz. 1485 ze zm.) o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadził zobowiązanie dla podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych do współpracy z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie gromadzenia i przekazywania Biuru informacji na temat osób zgłaszających się do leczenia.

Zakres i tryb powyższej współpracy szczegółowo określa rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 17 października 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1332 ze zm.) w sprawie zakresu i trybu współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających lub substancji psychotropowych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
. Niniejsze rozporządzenie zostało znowelizowane w marcu br. Aktualnie obowiązujący dokument, jak również szczegółowe informacje na temat sytemu zbierania danych w ramach zgłaszalności do leczenia (TDI – Treatment Demand Indictaor)
są dostępne pod poniższym linkiem:

https://www.cinn.gov.pl/portal?id=105617

W związku z nowelizacją ww. rozporządzenia została również zmodyfikowana aplikacja
on-line, która dostępna będzie – w zaktualizowanej formie – od wtorku 11 czerwca br.

Link do aplikacji: http://app.kbpn.pl/tdi/

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii: nfpp@kbpn.gov.pl

 

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii