Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Komunikat w sprawie umieszczenia na stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii informacji o realizowaniu superwizji klinicznej w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Komunikat w sprawie umieszczenia na stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii informacji o realizowaniu superwizji klinicznej w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia

Komunikat

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz.U. 2019 poz. 766) Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii informuje, że superwizorzy realizujący superwizję kliniczną na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz.U. 2006 nr 132 poz. 93) lub rozporządzenia Ministra Zdrowia z 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (Dz. U.2012.734) mogą składać wnioski o umieszczenie na stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii informacji o realizowaniu superwizji klinicznej dla podmiotów prowadzących szkolenia w dziedzinie uzależnień.

Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik nr 1 do wniosku oraz aktualne zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne.

Dokumenty należy przesłać na adres:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
ul.Dereniowa 52/54
02-776 Warszawa

lub składać bezpośrednio w siedzibie Biura od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 do dnia 30 czerwca 2019 roku.
Podpisane dokumenty należy również przesłać w formie skanu na adres e-mail: paulina.gmurczyk@kbpn.gov.pl.


Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Piotr Jabłońskiwniosek.pdf
klauzula informacyjna.pdf

 

 
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii