Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Specjalistyczne szkolenie w zakresie Profilaktyki uzależnień – program pilotażowy
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Specjalistyczne szkolenie w zakresie Profilaktyki uzależnień – program pilotażowy
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Stowarzyszenie Natanaelum zaprasza na pilotażowe szkolenie z profilaktyki uzależnień. Celem szkolenia jest przygotowanie osób do realizacji działań z zakresu Profilaktyki uzależnień w różnych środowiskach.

Uruchomiono rekrutację na Pilotażowe Szkolenie z Profilaktyki Uzależnień. Szkolenie jest finansowane z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostającego w dyspozycji Ministra Zdrowia. Udział w szkoleniu, dla uczestników, jest bezpłatny w zakresie szkolenia i materiałów szkoleniowych. Dofinansowaniu nie podlega dojazd, nocleg i wyżywienie.

Celem szkolenia jest przygotowanie osób do realizacji działań z zakresu Profilaktyki uzależnień w różnych środowiskach.

Absolwent szkolenia posiądzie specjalistyczną wiedzę z zakresu czynników ryzyka i czynników chroniących o charakterze podmiotowym, rozwojowym, rodzinnym, rówieśniczym, społecznym, zawodowym; mechanizmów powstawania uzależnień, strategii profilaktycznych, konstruowania metod diagnostycznych, przeprowadzania diagnozy profilaktycznej, budowania programów profilaktycznych, przeprowadzania ewaluacji programów, metod pracy z jednostką i grupą, etyki pracy psychoprofilaktyka, kształtowania własnych ścieżek rozwoju zawodowego.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób realizujących aktualnie działania profilaktyczne np. w szkołach, innych placówkach oświatowych, w ramach działań statutowych fundacji czy stowarzyszeń oraz pracownicy oświaty, którzy do tej pory nie prowadzili działań profilaktycznych a mają je w zakresie obowiązków. Osoby będą się mogły zgłaszać za pomocą formularza elektronicznego. Osoby będą kwalifikowane ze względu na spełnianie kryteriów formalnych (profilaktyk, pracownik oświaty) oraz kryterium różnicującego (osoby z doświadczeniem i osoby bez doświadczenia) w kolejności zgłoszeń. Utworzona zostanie także lista rezerwowa.

Czas trwania: czerwiec 2019 - grudzień 2019
Liczba godzin: 250
Zjazdy weekendowe co dwa tygodnie, z wyłączeniem sierpnia 2019
Zaliczenie: po spełnieniu warunków łącznie: 90% obecności na zajęciach, zaliczenie zajęć praktycznych polegających na przeprowadzeniu diagnozy profilaktycznej oraz próbki autorskiego programu profilaktycznego oraz zaplanowania i przeprowadzenia jego ewaluacji, uczestnictwo w superwizji podczas zajęć praktycznych, zdaniu egzaminu końcowego.
Zaświadczenie: Uzyskanie Certyfikatu ukończenia Szkolenia z Profilaktyki Uzależnień w ramach pilotażowego programu współfinansowanego przez Ministra Zdrowia z FRPH.

http://www.natanaelum.pl/index.php/14-aktualnosci/70-specjalistyczne-szkolenie-w-zakresie-profilaktyki-uzaleznien-program-pilotazowy

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii