Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Szkolenie dla realizatorów "CANDIS" 2019
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Szkolenie dla realizatorów "CANDIS" 2019
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza nabór na szkolenie realizatorów ambulatoryjnego programu terapii dla problemowych użytkowników przetworów konopi „CANDIS”.

Szkolenie odbędzie się w dniach 27 - 29 września 2019 roku w Warszawie

(więcej informacji o programie Candis: www.candisprogram.pl )

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

- deklaracja realizacji programu po przeszkoleniu

- udział w ewaluacji realizacji programu (wypełnianie i przekazywanie do KBPN ankiet dot. uczestników programu Candis)

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów na realizatorów programu Candis:

- posiadanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień

- co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków

- zatrudnienie w placówce ambulatoryjnej, gdzie:

  • jest dostęp do pacjentów, u których wiodącym rozpoznaniem jest uzależnienie od kannabinoidów
  • świadczona jest nieodpłatna pomoc osobom używającym i uzależnionym od narkotyków

- ukończenie szkolenia podstawowego w zakresie Dialogu Motywującego (16 godz.) lub zobowiązanie ukończenia szkolenie DM przed szkoleniem CANDIS

O zakwalifikowaniu kandydatów na szkolenie decyduje stopień spełnienia powyższych wymagań.

Krajowe Biuro zastrzega sobie możliwość wyboru kandydatów z placówek, które sygnalizowały szczególną potrzebę przeszkolenia dodatkowych realizatorów.

Dla osób, które nie ukończyły podstawowego szkolenia w zakresie Dialogu Motywującego Biuro zorganizuje takie szkolenie.

Udział w szkoleniu w zakresie Dialogu Motywującego i CANDIS jest bezpłatny. Krajowe Biuro pokrywa koszty organizacji szkolenia oraz koszty obiadów i przerw kawowych w trakcie zajęć, jednakże koszty noclegów są po stronie uczestników. Cena pokoju jednoosobowego w ośrodku Barnabitów: 180 zł. brutto za dobę; cena pokoju 2-osobowego: 120 zł. za dobę

Zgłoszenie na szkolenie (do pobrania)

Agenda szkolenia (do pobrania)

Druk zgłoszenia należy wypełnić i przesłać do Biura na nr faxu: 22 641 15 65 lub skan na adres: marcin.goluch@kbpn.gov.pl do końca czerwca 2019 r.

Osoba do kontaktu w sprawie szkolenia: Marcin Goluch – 22 641 15 65, wew. 119

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu drogą mailową do dnia 19 lipca 2019 r.

link do szkolenia z Dialogu Motywującego

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii