Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych - z terminem naboru ofert do 14 marca 2019 r.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych - z terminem naboru ofert do 14 marca 2019 r.
Dyrektor Krajowego Biura informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2019 dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację w 2019 roku zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, z terminem naboru ofert do 14 marca 2019 r.

Treść ogłoszenia do pobrania.

Każdy z Oferentów zostanie zawiadomiony o wyniku przeprowadzonego naboru w formie elektronicznej. Informacja o wyniku naboru zawierać będzie określenie przyjętego do realizacji zakresu merytorycznego i finansowego lub uzasadnienie nieprzyjęcia oferty do realizacji.

Wyłonieni Oferenci zobowiązani są do złożenia preliminarza realizacji zadania poprzez system elektroniczny https://app.kbpn.pl/KBPN/ .

Uwaga: Dostęp do serwisu możliwy jest wyłącznie po zalogowaniu się. Oferentów, którzy uzyskali dostęp do serwisu we wcześniejszym okresie obowiązują posiadane loginy i hasła. Organizacje, które wcześniej nie posiadały dostępu do serwisu, otrzymają za pośrednictwem poczty elektronicznej dane niezbędne do zalogowania.

Uprzejmie prosimy o przygotowanie i wprowadzenie do systemu preliminarzy w trybie pilnym, najpóźniej do dnia 15 maja br.

Zwraca się uwagę Oferentów na przestrzeganie podanego terminu składania preliminarzy oraz ich rzetelne sporządzenie zgodnie z przyjętym zakresem działań wskazanym w przesłanej informacji.

Warunki realizacji zadania określone w preliminarzu oraz harmonogramie działań, zaakceptowane przez strony, są podstawą do sporządzenia i zawarcia pisemnej umowy na wykonanie zadań zleconych oraz udzielenie przez Krajowe Biuro dofinansowania.


Dodatkowych informacji dotyczących rozstrzygnięcia konkursu udziela:

Anna Radomska tel. 22 855 54 69 wew. 108, anna.radomska@kbpn.gov.pl


W kwestiach finansowych informacji udziela:

Beata Orzechowska tel. 22 649 66 59 wew. 109, beata.orzechowska@kbpn.gov.pl 

W razie pytań/problemów technicznych związanych z systemem Trimtab prosimy o kontakt z p. Pawłem Łupiną tel. 22 855 54 69 wew. 122, tel. 508 856 954 (poniedziałek – piątek od godz. 9 – 16),  pawel.lupina@kbpn.gov.pl

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii