Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / ogłoszenie o kosztach egzaminu ustnego
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie w sprawie kosztu części ustnej egzaminu certyfikującego w sesji WIOSNA 2019 roku

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii uprzejmie informuje, że opłata za część ustną egzaminu certyfikującego w sesji WIOSNA 2019 roku wynosi 300 zł. Osoby, które pozytywnie zaliczyły egzamin pisemny oraz te, które w ramach poprawki przystępują tylko do części ustnej egzaminu są zobowiązane do dokonania wpłaty należności za egzamin ustny do dnia 6 maja 2019 r. na konto Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa

nr konta: 53 1010 1010 0199 1413 9130 2000

W tytule wpłaty prosimy wpisać: „egzamin certyfikujący – część ustna” oraz podać imię i nazwisko uczestnika egzaminu.

Osobom, których studium przypadku zostanie negatywnie zaopiniowane przez dwóch recenzentów i tym samym nie zostaną zakwalifikowane do egzaminu ustnego NIE przysługuje zwrot należności za egzamin ustny.

Uprzejmie informujemy również, że Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii nie wystawia faktur ani rachunków za opłatę egzaminacyjną.

 ogłoszenie- plik pdf

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii