Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / wyniki egzaminu pisemnego wiosna 2019
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wyników części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji WIOSNA 2019
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931) ogłasza wyniki części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień

Dnia 23 marca 2019 roku odbyła się część pisemna egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień. Na poniższej liście znajdują się nazwiska osób, które pozytywnie zaliczyły egzamin pisemny wraz z ilością uzyskanych punktów (maksymalnie można było uzyskać 115 punktów, do zaliczenia egzaminu dla specjalisty wymagana liczba punktów wynosiła - 82, a dla instruktora - 62).

Ze względu na fakt, że do egzaminu ustnego nie zostaną dopuszczone osoby, których studium przypadku zostanie ocenione negatywnie przez dwóch recenzentów - lista osób, które zostały zakwalifikowane do egzaminu ustnego zostanie opublikowana na stronie internetowej do 16 maja 2019 roku. Tego dnia zostanie również zamieszczony harmonogram z dniem i dokładną godziną egzaminu ustnego dla każdego z uczestników.

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu pisemnego w sesji WIOSNA 2019:

L.P.

Imię i nazwisko

Zakres

egzaminu

Podmiot

szkolący

Liczba

punktów

1

BALCERZAK MICHAŁ

SPECJALISTA

PTZN

87

2

BAŃKOWSKA MAGDALENA

SPECJALISTA

FDO

86

3

BARANOWSKA EWA

SPECJALISTA

PTZN

98

4

BARTKOWSKA MONIKA

SPECJALISTA

PFST

103

5

BIELECKI RAFAŁ

SPECJALISTA

NATANAELUM

82

6

BUDNIAKIEWICZ MICHAŁ

SPECJALISTA

PFST

86

7

BUNDYRA LINDA

SPECJALISTA

NATANAELUM

85

8

CHOIŃSKA WIOLETA

SPECJALISTA

PTZN

85

9

CIEŚLAK DARIUSZ

SPECJALISTA

IEIT

85

10

CZAPLA AMANDA

SPECJALISTA

NATANAELUM

99

11

CZECHOWSKI ADAM ZYGMUNT

SPECJALISTA

PFST

93

12

DĄBROWSKA MAŁGORZATA

SPECJALISTA

PFST

92

13

DJABKIN BEATA

SPECJALISTA

PTZN

82

14

DREWNIAK MARCIN

SPECJALISTA

PTZN

82

15

DZIURZYŃSKA MAŁGORZATA

SPECJALISTA

WSP

98

16

GABRYELSKA MONIKA

SPECJALISTA

PTZN

97

17

GÓRSKA MAŁGORZATA

SPECJALISTA

PFST

82

18

GRYKA PAULINA

SPECJALISTA

NATANAELUM

83

19

GRZELKA AGNIESZKA

SPECJALISTA

PFST

88

20

GRZYB KONRAD

SPECJALISTA

PTZN

82

21

GULCZYŃSKA AGNIESZKA

SPECJALISTA

IEIT

99

22

JANOSZKA GRZEGORZ

INSTRUKTOR

PFST

83

23

JUSZCZAK NATALIA

SPECJALISTA

NATANAELUM

101

24

KACZMAREK MAGDALENA

SPECJALISTA

IPZ

95

25

KRUPNIK KRZYSZTOF

INSTRUKTOR

PFST

86

26

KRYNICZ BEATA

SPECJALISTA

PFST

98

27

KUCHARSKI JAROSŁAW

SPECJALISTA

PFST

89

28

KUCHARZEWSKI FILIP

SPECJALISTA

IEIT

115

29

KUŚMIDER KRZYSZTOF

SPECJALISTA

NATANAELUM

86

30

ŁĘGA MONIKA

SPECJALISTA

IEIT

82

31

ŁUKJAŃSKA NATALIA

SPECJALISTA

PFST

83

32

MAŚLAK ANDRZEJ

SPECJALISTA

PFST

82

33

MATYJA AGATA

SPECJALISTA

PTZN

87

34

MIGAS MIROSŁAW

SPECJALISTA

PTZN

91

35

MŁYNARCZYK MAREK

SPECJALISTA

NATANAELUM

84

36

NAWROT HANNA

SPECJALISTA

FDO

82

37

NESTOROWICZ MARZENA

SPECJALISTA

IEIT

102

38

NOWAKOWSKA  MARTYNA

SPECJALISTA

IPZ

106

39

NOWAKOWSKI MARCIN

SPECJALISTA

PFST

82

40

PANCEWICZ SŁAWOMIR

INSTRUKTOR

IPZ

63

41

PAWLUK KLAUDIA

SPECJALISTA

NATANAELUM

99

42

PILECKA AGNIESZKA

SPECJALISTA

PFST

96

43

PŁOMIŃSKI MACIEJ

INSTRUKTOR

IEIT

75

44

POLAK MONIKA

SPECJALISTA

NATANAELUM

88

45

PUT JUDYTA

SPECJALISTA

PTZN

88

46

RADOŃ MAGDALENA

SPECJALISTA

WSP

101

47

ROJ ELŻBIETA

SPECJALISTA

IEIT

87

48

SADECKA DOBROSŁAWA

SPECJALISTA

FDO

91

49

SEMRAU KATARZYNA

SPECJALISTA

PFST

91

50

SERKIS PIOTR

SPECJALISTA

PFST

82

51

SILIWONIK JOANNA

SPECJALISTA

PFST

96

52

SŁOWIKOWSKA-JACHACZ MAGDALENA

SPECJALISTA

NATANAELUM

82

53

SOCHA MALWINA

SPECJALISTA

NATANAELUM

82

54

STYBURSKA PATRYCJA

SPECJALISTA

IPZ

96

55

SZASZKIEWICZ MAGDALENA

SPECJALISTA

PFST

84

56

SZEWCZYK PANCEWICZ DANUTA

INSTRUKTOR

PFST

63

57

SZWEDA JUSTYNA

SPECJALISTA

NATANAELUM

91

58

SZYMULA PAULINA

SPECJALISTA

PFST

92

59

TOKARSKI ŁUKASZ

SPECJALISTA

IEIT

106

60

TROMBIK MONIKA

SPECJALISTA

PTZN

93

61

TRZECIAK-SAMLUK JUSTYNA

SPECJALISTA

IPZ

82

62

WESOŁOWSKA SABINA

INSTRUKTOR

IEIT

75

63

WOJNAROWSKI JAKUB

SPECJALISTA

IEIT

102

64

ZAKRZEWICZ SŁAWOMIR

SPECJALISTA

PFST

84

Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom, które pozytywnie zaliczyły egzamin pisemny. Osoby, które nie uzyskały wymaganej liczby punktów zapraszamy do udziału w egzaminie podczas kolejnej sesji JESIEŃ 2019 r.

ogloszenie w formacie pdf

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii