Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / ogłoszenie Akademii Myśli i Emocji
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Seminarium dla Realizatorów programu CANDIS
Akademia Myśli i Emocji zaprasza do udziału w specjalistycznym seminarium dla Realizatorów programu CANDIS organizowanym w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (Zadanie 2.4.1. pkt 5 Narodowego Programu Zdrowia: Rozwijanie programów terapeutycznych skierowanych do problemowych użytkowników przetworów konopi i osób uzależnionych od nich)

Cele seminarium:

  • doskonalenie umiejętności Realizatorów w zakresie rozwiązywania trudnych sytuacji w pracy indywidualnej z klientem
  • rozwijanie umiejętności  skutecznego i elastycznego stosowania zasad i technik DM i TPB adekwatnych do odpowiedniego etapu pracy terapeutycznej w zależności od sesji terapeutycznej z klientem
  • uzyskanie wsparcia w zakresie rozwiązywania trudności w pracy klinicznej w oparciu o szeroki wachlarz technik terapeutycznych mających zastosowanie w terapii uzależnień.

Warunki udziału w seminarium
Seminarium jest skierowane wyłącznie do Realizatorów programu CANDISKażdy z uczestników może wziąć udział w jednym dwudniowym seminarium. Aby dokonać zgłoszenia na seminarium należy wypełnić kartę zgłoszeniową http://www.amie.pl/uzaleznienia/realizatorzy-candis/

Organizacja seminarium

Każdy uczestnik otrzyma materiały oraz książkę o treści przydatnej do realizacji programu CANDIS i do dalszego rozwoju specjalistycznych umiejętności w pracy terapeutycznej w obszarze uzależnień.

Liczba miejsc ograniczona.

Miejsce seminarium:

Seminaria  zrealizujemy w starannie wyselekcjonowanych lokalizacjach na terenie całego kraju (by ułatwić realizatorom programu CANDIS samodzielny wybór miejsca seminarium)


Termin (jeden do wyboru)

4-5.04.2019 Warszawa

7-8.05.2019 Wrocław

5-6.06.2019 Gdańsk

12-13.09.2019 Gdańsk

17-18.10.2019 Wrocław

25-26.11.2019 Łódź

2-3.12.2019 Warszawa

Zakwaterowanie

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii pokrywa koszty związane z zakwaterowaniem w hotelu oraz wyżywieniem w trakcie seminariów. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu.

Dodatkowe informacje: uzaleznienia@amie.pl

Zapraszamy!

Zespół AMiE

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii