Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalisty ds. Kadr i Płac
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalisty ds. Kadr i Płac

Zakres obowiązków:
 • sporządzanie dokumentacji dla celów emerytalno-rentowych,
 • prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, karty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, ewidencja czasu pracy);
 • sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie) dla zleceniobiorców,
 • sporządzanie list płac, odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenia,
 • sporządzanie deklaracji do ZUS, Urzędu Skarbowego, GUS, PFRON;
 • sporządzanie planów urlopowych, ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych,
 • ewidencja zwolnień lekarskich,
 • nadzór nad lekarskimi badaniami okresowymi pracowników,
 • organizowanie i nadzór nad szkoleniami z zakresu BHP,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
 • udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień i raportów obsługa potrąceń zgodnie z postanowieniami i wyrokami sądowymi,       

Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe ( Ekonomia, Rachunkowość, Finanse ),
 • minimum 2 letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w obszarze kadrowo – płacowym,
 • znajomość programów kadrowo – płacowych,  Płatnik, MS Exel,
 • biegła znajomość przepisów prawa pracy, zasad rachunkowości, przepisów podatkowych i ZUS,
 • zdolności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista,
 • doskonała organizacja pracy własnej oraz umiejętność współpracy w zespole,
 • odpowiedzialność i samodzielność w realizacji powierzonych zadań.

Wymagania preferowane:
 • staż pracy w jednostkach sfery finansów publicznych,
 • znajomość rachunkowości budżetowej,
 • znajomość programu Symfonia Kadry i Płace,

OFERUJEMY:
 • atrakcyjną pracę w firmie z 25-letnią tradycją,
 • umowę o pracę po okresie wdrożenia,
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności, stażu pracy i zaangażowania,
 • lokalizację Biura na Ursynowie z dogodnym dojazdem metrem,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

 
Wymagane dokumenty:
 • CV
 • list motywacyjny

Aplikacje przyjmowane są przez portal pracuj.pl:
https://www.pracuj.pl/praca/specjalisty-ds-kadr-i-plac-warszawa,oferta,6690174
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii