Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych – Program „Spójrz inaczej” w zreformowanej szkole podstawowej” – szkolenia nauczycieli klas I-III
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych – Program „Spójrz inaczej” w zreformowanej szkole podstawowej” – szkolenia nauczycieli klas I-III
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wraz ze Stowarzyszeniem Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” zapraszają na szkolenia przygotowujące do realizacji rekomendowanego programu „Spójrz Inaczej”. Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.Projekt zakłada przeprowadzenie 9 szkoleń 35-godzinnych dla 108 nauczycieli – 9 grup po 12 osób - przygotowujących do realizacji programu „Spójrz Inaczej” w kl. I-III szkół podstawowych oraz 5-godzinnej  superwizji w każdej grupie. Uczestnicy będą też mieli możliwość skorzystania z konsultacji trenerskich - mailowych lub telefonicznych – w pierwszym okresie wdrażania programu „Spójrz inaczej” do pracy w szkołach. 

Głównym celem projektu jest przygotowanie nowych realizatorów programu „Spójrz inaczej” w klasach I-III  szkół podstawowych na terenie 8 województw:  dolnośląskiego,  kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko – mazurskiego  oraz ich wsparcie w pierwszym okresie wdrażania programu.

Cele szczegółowe to:

 1. Poznanie przez  uczestników szkolenia idei i celów programu zajęć wychowawczo-profilaktycznych „Spójrz Inaczej” oraz idei holistycznego podejścia do profilaktyki uzależnień.
 2. Pogłębienie świadomości  nauczycieli w zakresie ich roli w działaniach profilaktycznych wobec uczniów oraz zrozumienie wartości komplementarnych oddziaływań na wychowanków z uwzględnieniem dostosowania treści programowych do ich wieku rozwojowego  i potrzeb. 
 3. Przygotowanie 108 - osobowej grupy kompetentnych realizatorów programu wychowawczo- profilaktycznego „Spójrz Inaczej” w klasach I-III szkoły podstawowej,  posiadających umiejętności i motywację  do prowadzenia zajęć z uczniami w klasach wg w/w Programu.
 4. Umożliwienie prowadzenie przez absolwentów szkoleń zajęć profilaktyczno – wychowawczych z dziećmi w następnych latach.
 5. Podniesienie poziomu oddziaływań profilaktycznych w szkołach poprzez dostarczenie nauczycielom – wychowawcom klas narzędzi, pozwalających na systematyczną kilkuletnią pracę w zakresie profilaktyki uniwersalnej, realizowaną w ramach lekcji wychowawczych (realizacja programu „Spójrz Inaczej).

Szkolenia 35 godzinne będą się odbywały  w okresie od 16 lutego do 01 października 2019 roku i zostaną przeprowadzone w następujących miejscowościach:  Siedlce  (woj. mazowieckie): 16-19.03.2019 r., Tarnobrzeg (woj. podkarpackie):  16-19.03.2019 r.,  Sieradz (woj. łódzkie): 23-26.03.2019 r., Sosnowiec (woj. śląskie): 23-26.03.2019 r.,  Grójec (woj. mazowieckie):  6-7-8-9.042019 r.,  Ostrowiec Świętokrzyski (woj. świętokrzyskie): 27-30.04.2019 r., Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie): 18-21.05.2019 r., Marcinkowo (woj. warmińsko – mazurskie):  07-10.09.2019 r.,  Siechnice (woj. dolnośląskie):  21-24.09.2019 r.

Zgłoszenia uczestników są przyjmowane do 15 września 2019 roku. Stowarzyszenie będzie pobierało opłatę od uczestników szkolenia w wysokości 50,00 zł, słownie złotych: pięćdziesiąt 00/00, płatne w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Informacji w sprawie możliwości udziału w szkoleniu udziela Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”- tel. (41) 274 18 00, 518 184 436; e-mail: spojrz_inaczej@adres.pl

Szkolenie „Spójrz inaczej” – 35 godz. obejmuje następujące treści:

 1. Pracę warsztatową nad komunikacją interpersonalną i budowaniem relacji z uczniami oraz kierowaniem grupą
 2. Poznanie założeń i filozofii programu „Spójrz Inaczej”, tematyki zajęć, metod i technik pracy oraz roli prowadzącego
 3. Praktyczne poznanie technik i metod programu „Spójrz inaczej” poprzez analizę scenariuszy zajęć i  symulację prowadzenia zajęć w grupie
 4. Pracę nauczycieli z uczniami pod superwizją trenera, kształcącą  praktyczne umiejętności realizacji programu oraz rozwiązywania trudnych sytuacji w grupie
 5. Analizę i poznawcze opracowanie doświadczeń z zajęć prowadzonych z uczniami w klasach.

Uczestnikom w/w szkolenia „Spójrz Inaczej” – klasy I-III (35 godz.)  zapewniamy w ramach projektu:

 1. Podręcznik „Spójrz Inaczej” ze scenariuszami zajęć w klasach I-III
 2. Dodatkowe materiały szkoleniowe (poza podręcznikiem „Spójrz Inaczej”) w wersji papierowej – „Teczka” - i ich możliwe poszerzenie w wersji elektronicznej
 3. Catering w czasie szkolenia: jeden gorący posiłek (obiad) i serwis kawowy. Podczas superwizji – serwis kawowy
 4. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i przygotowaniu do realizacji programu „Spójrz Inaczej” zostaną wystawione przez Ośrodek Nauczycieli „Spójrz Inaczej” – uczestnicy otrzymają je na zakończenie zajęć, na podstawie pełnego w nich uczestnictwa.

 

Projekt obejmuje również:

 1. Bezpłatne konsultacje telefoniczne lub e-mailowe uczestników szkolenia z trenerem, na etapie wdrażania zajęć z uczniami w klasach
 2. Bezpłatny udział w 5 godzinnych grupowych superwizjach – (termin do ustalenia z grupą, najpóźniej na początku grudnia 2019 r.)

 

------------------

Osoby chętne do udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i po uzyskaniu  akceptacji przez dyrektora  macierzystej placówki,  odesłanie jej skanu na podany adres e-mailowy Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”: spojrz_inaczej@adres.pl

Formularz zgłoszeniowy

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii