Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Szkolenie z zakresu psychoterapii humanistyczno – doświadczeniowej w leczeniu osób uzależnionych .
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA Szkolenie z zakresu psychoterapii humanistyczno – doświadczeniowej w leczeniu osób uzależnionych
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Stowarzyszenie Intra zapraszają do udziału w szkoleniu z zakresu „Psychoterapii humanistyczno – doświadczeniowej w leczeniu osób uzależnionych”

Szkolenie przeznaczone jest dla  specjalistów psychoterapii uzależnień, osób będących w procesie certyfikacji oraz certyfikowanych psychoterapeutów lub/i absolwentów szkół psychoterapii pracujących w systemie lecznictwa pracujących z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych, uzależnionych od alkoholu, czynności.

Projekt jest ukierunkowany na kształtowanie zdolności nawiązywania relacji z pacjentem opartej na triadzie Carla Rogersa oraz uczenia warsztatu umożliwiającego pracę z pacjentem, nastawioną na korekcyjne doświadczenia i zmianę. Wybrane metody psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej, będące przedmiotem szkolenia, zostały zaadoptowane do pracy z osobami uzależnionymi. Praca z wykorzystaniem technik focusingu (E. Gendlin) i psychoterapii skoncentrowanej na emocjach (L. Greenberg) umożliwia przetworzenie bieżących  doświadczeń, rozwijając jednocześnie zdolność do regulacji emocji, jako metody pracy nad zmianą i nad nawrotami. Projekt zakłada superwizję.

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji terapeutycznych poprzez zapoznanie z założeniami i metodami psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej, naukę ich stosowania w pracy z osobami uzależnionymi.

WIĘCEJ O SZKOLENIU :

https://www.osrodekintra.pl/stowarzyszenie-intra/psychoterapia-humanistyczno-doswiadczeniowa-w-leczeniu-osob-uzaleznionych/

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem zadania:

Renata Wasik

tel.: 605 877 098

r.wasik@osrodekintra.pl

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

  

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii