Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Szkolenia przygotowujące realizatorów programu „Unplugged”
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Szkolenia przygotowujące realizatorów programu „Unplugged”
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wraz z Fundacją Pozytywnej Profilaktyki oraz Fundacją Inspiratornia zapraszają nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych do wzięcia udziału w szkoleniach przygotowujących realizatorów programu „Unplugged”.Fundacja Pozytywnej Profilaktyki oraz Fundacja Inspiratornia, organizują na zlecenie Krajowego Biura szkolenia przygotowujące nowych realizatorów programu "Unplugged". Szkolenia realizowane są w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. 

Do uczestnictwa w szkoleniu zakwalifikować się będą mogły osoby spełniające przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1. Praca z młodzieżą w placówce oświatowej (nauczyciel, psycholog, pedagog, lub inny specjalista pracujący z młodzieżą w szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej i in.)
2. Praca (realizacja zadań) w organizacji pozarządowej zajmującej się realizacją zadań z zakresu profilaktyki narkomanii, prowadzącej swoją działalność na terenie lub we współpracy z placówkami oświatowymi.

Ogłoszenie o szkoleniach Fundacji Pozytywnej Profilaktyki (m.in. Wrocław, Poznań, Bydgoszcz)

Ogłoszenie o szkoleniach Fundacji Inspiratornia (Warszawa)


Unplugged jest programem rekomendowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii i jest programem rekomendowanym w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Celem głównym programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) przez młodzież w wieku 12-14 lat.

WIĘCEJ O PROGRAMIE:
http://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/unplugged,41


Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii