Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Zaproszenie do udziału w programie szkoleniowym Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Zaproszenie do udziału w programie szkoleniowym: Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Fundacja Praesterno i Fundacja Pozytywnej Profilaktyki zapraszają do udziału w programie szkoleniowym Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd.

Celem programu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących bądź przygotowujących się do uczestnictwa w tworzeniu gminnych lub wojewódzkich programów przeciwdziałania narkomanii.

Program jest realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Do udziału zapraszamy zarówno pracowników instytucji samorządowych jak i inne osoby rekomendowane przez jednostkę samorządu terytorialnego (radnych, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koordynatorów Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, przedstawicieli oświaty, przedstawicieli służby zdrowia, pracowników socjalnych, kuratorów, reprezentantów organizacji pozarządowych).

24 godzinny program obejmuje cztery obszary tematyczne:

Przeciwdziałanie narkomanii – obowiązujące regulacje prawne

Profilaktyka narkomanii

Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych

Strategie – wojewódzkie i gminne programy przeciwdziałania narkomanii

Koszt prowadzenia szkolenia oraz zakwaterowania i wyżywienia uczestników jest pokrywany przez organizatorów.

Oferujemy udział w jednej z ośmiu 15 osobowych grup szkoleniowych: cztery grupy spotkają się w Konstancinie-Jeziornej i cztery we Wrocławiu. Dopuszczamy udział w szkoleniu do 3 osób z jednej gminy.

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem uczestnictwa jest uzyskanie rekomendacji ze strony gminnej lub wojewódzkiej jednostki samorządu terytorialnego (chodzi o to, żeby decydenci gminni/wojewódzcy wiedzieli, kto na terenie ich gminy/województwa jest przygotowany do opracowywania lokalnych programów przeciwdziałania narkomanii).

Szczegółowe informacje (m.in. kryteria udziału, regulamin rekrutacji, szczegółowy program, miejsca, terminy i przebieg szkoleń), wzór rekomendacji oraz formularz rekrutacyjny znajdują się na stronie internetowej projektu www.skutecznysamorzad.org.pl.

TREŚĆ ZAPROSZENIA DO POBRANIA

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii