Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie listy ofert na realizację w 2019 roku zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem naboru do dnia 31 października 2018 r.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie listy ofert na realizację w 2019 roku zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem naboru wniosków do dnia 31 października 2018 r.

Szanowni Państwo.

Poniżej zamieszczamy otrzymaną listę ofert, które uzyskały akceptację Ministra Zdrowia w zakresie dofinansowania w 2019 roku zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych oraz listę ofert odrzuconych i listę ofert oddalonych.

Każdy z Oferentów zostanie zawiadomiony o wyniku konkursu pocztą elektroniczną. Informacja zawierać będzie określenie przyjętego do realizacji zakresu merytorycznego i finansowego zadania.

Wyłonieni Oferenci zobowiązani są do złożenia aktualnego preliminarza realizacji zadania w systemie elektronicznym Trimtab  https://app.kbpn.pl/KBPN/ w terminie do dnia 19 grudnia 2018 r.

Uwaga: Dostęp do serwisu możliwy jest wyłącznie po zalogowaniu się. Oferentów, którzy uzyskali dostęp do serwisu we wcześniejszym okresie obowiązują posiadane loginy i hasła. Organizacje, które wcześniej nie posiadały dostępu do serwisu, otrzymają za pośrednictwem poczty elektronicznej dane niezbędne do zalogowania.

Zwraca się uwagę Oferentów na przestrzeganie podanego terminu składania preliminarzy oraz ich rzetelne sporządzenie zgodnie z przyjętym zakresem działań wskazanym w przesłanej informacji. 

Uwaga: Pod harmonogramem przekazywania transz należy obowiązkowo umieścić wydzielony numer rachunku bankowego służący do dokonywania wszystkich operacji finansowych związanych wyłącznie z realizacją zadania zleconego finansowanego w zakresie przeciwdziałania narkomanii z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. ww. numer rachunku zostanie umieszczony w treści umowy na 2019 r.

Warunki realizacji zadania określone w preliminarzu oraz harmonogramie działań, zaakceptowane przez strony, są podstawą do sporządzenia i zawarcia pisemnej umowy
na wykonanie zadań zleconych oraz udzielenie przez Krajowe Biuro dofinansowania
ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Dodatkowych informacji dotyczących rozstrzygnięcia konkursu udzielają:

p. Artur Malczewski – nr tel.: (22) 855 54 69, wew. 114; adres e-mail: artur.malczewski@kbpn.gov.pl

p. Anna Strzelecka – nr tel.: (22) 855 54 69, wew.124; adres e-mail: anna.strzelecka@kbpn.gov.pl

W kwestiach finansowych informacji udziela:
p. Beata Orzechowska – nr tel. (22) 649 66 59, wew. 109; adres e-mail: beata.orzechowska@kbpn.gov.pl

W razie pytań/problemów związanych z systemem Trimtab, prosimy o kontakt z p. Pawłem Łupiną – nr tel.: (22) 855 54 69, wew. 122; adres e-mail:  pawel.lupina@kbpn.gov.pl

 
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii