Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Konferencja Monaru Trauma. Uzależnienia. Zdrowie psychiczne
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Konferencja dla grup zawodowych zajmujących się problematyką uzależnień pt. "Trauma. Uzależnienia. Zdrowie psychiczne. Profesjonalizacja leczenia uzależnień i pomocy psychologicznej osobom z grup narażonych na wykluczenie społeczne."

Stowarzyszenie Monar zaprasza na Konferencję pt. "Trauma. Uzależnienia. Zdrowie psychiczne. Profesjonalizacja leczenia uzależnień i pomocy psychologicznej osobom z grup narażonych na wykluczenie społeczne."

Termin: 19-20.11.2018r.

Miejsce: Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1, 02-134 Warszawa

Tematy Konferencji:

  • Psychoterapia uzależnienia a terapia traumy (jak zaplanować proces terapeutyczny klientów, u których źródłem problemów są doświadczenia traumatyczne).
  • Jak prowadzić wywiad na temat doświadczeń traumatycznych?
  • Czy traumatyczne doświadczenia wpływają na skuteczność terapii uzależnień?
  • Przemoc i nadużycia seksualne a problemy ze zdrowiem psychicznym u dzieci, młodzieży i dorosłych.
  • Przemoc w rodzinie - wsparcie systemowe.
  • Czynniki emocjonalne a uzależnienia: trauma relacyjna i sposób projektowania i wdrażania programu interwencyjnego.
  • Trauma i uzależnienie: związek między molestowaniem seksualnym, przemocą i uzależnieniem.
  • LGBT - straumatyzowana społeczność. Bi-, homo- i transfobia w codziennym życiu osób różnorodnych genderowo i/lub seksualnie.
  • Etyka pracy socjalnej: społeczna percepcja osób uzależnionych.

 

Link do strony: http://tuzp.pl/ 

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii