Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Nabór na szkolenie przygotowujące realizatorów programu Moje życie, mój wybór przeznaczonego dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Nabór na szkolenie przygotowujące realizatorów programu Moje życie, mój wybór przeznaczonego dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza nabór na szkolenie przygotowujące realizatorów programu Program Moje życie – mój wybór został opracowany i pilotażowo wdrożony przez Fundację Poza Schematami na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Program Moje życie – mój wybór to szkolny program profilaktyki uniwersalnej, przeznaczony dla młodzieży w wieku 13-16 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Szkolenie odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2018 r.

Realizacja programu Moje życie – mój wybór w szkole/placówce jest przewidziana na 11 tygodni. W ramach programu odbywają się:

 • spotkanie wprowadzające z rodzicami/opiekunami nastolatków,
 • dziewięć cotygodniowych zajęć z młodzieżą, uzupełnionych o zadania do indywidualnej pracy uczniów lub pracy uczniów z rodzicami/opiekunami,
 • zajęcia warsztatowe dla rodziców/opiekunów,
 • spotkanie podsumowujące dla młodzieży w formie gry grupowej.

Więcej informacji o programie na: http://www.mojezyciemojwybor.pl/ 

Cele szkolenia:                                                                                           

 • Przygotowanie certyfikowanych realizatorów uprawnionych do prowadzenia programu
 • Przygotowanie realizatorów do dokonania wewnętrznej oceny wdrożenia programu w szkole/placówce.

Termin szkolenia: 29 - 30 listopada 2018 roku

Miejsce  szkolenia: Warszawa

Planowana liczba uczestników: 16 osób

Szczegółowe informacje na temat ośrodka szkoleniowego zostaną przekazane zakwalifikowanym uczestnikom szkolenia w terminie późniejszym.                                                                 

Wykładowcy: Szkolenie będzie prowadzone przez specjalistów z Fundacji Poza Schematami.

Ważne informacje dotyczące kwalifikacji na szkolenie:

 • Zgłoszenia osób powinny być dokonane przez szkołę/placówkę, w której uczą się uczniowie w wieku 13-16 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
 • Szkoła/placówka zgłaszająca swojego pracownika na szkolenie deklaruje gotowość do:
 • Przeprowadzenia co najmniej jednej edycji programu w roku szkolnym 2018/2019
  (tj. w okresie grudzień 2018 r. – czerwiec 2019 r.).
 • Monitorowania realizacji programu w szkole/placówce według metodologii przedstawionej na szkoleniu.
 • Udziału przeszkolonych realizatorów w seminarium podsumowującym realizację programu „Moje życie – mój wybór” (planowany termin seminarium wrzesień lub październik 2018 r., seminarium będzie organizowane i finansowane przez Krajowe Biuro).

Uczestnicy szkolenia:

 • w szkoleniu mogą wziąć udział osoby zatrudnione w szkole/placówce jako nauczyciele/pedagodzy/psycholodzy,
 • wcześniejsze doświadczenie w realizacji programów profilaktycznych nie jest wymagane.
 • O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje dostarczenie wypełnionego zgłoszenia przez szkołę/placówkę.
 • O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • W przypadku dużej liczby zgłoszeń Krajowe Biuro zastrzega sobie możliwość zakwalifikowania do udziału w szkoleniu najwyżej dwóch osób z jednej szkoły/placówki.
 • W przypadku dużej liczby zgłoszeń Krajowe Biuro zastrzega sobie także możliwość zakończenia rekrutacji przed upływem terminu wskazanego w ogłoszeniu (zakwalifikowani uczestnicy również zostaną wówczas poinformowani wcześniej).
 • Osoby, które w terminie zostały zgłoszone na szkolenie, a które nie zostały zakwalifikowane ze względu na wyczerpanie się miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Udział
  w szkoleniu uczestnika z listy rezerwowej jest możliwy w przypadku rezygnacji uczestnika
  z listy podstawowej.

Koszty uczestnictwa w szkoleniu:

Informujemy, że koszt szkolenia jest w pełni finansowany przez Krajowe Biuro. Uczestnik szkolenia ma zagwarantowane:

 • udział w zajęciach szkoleniowych w dniach 29-30 listopada 2018 r.,
 • zakwaterowanie (nocleg w dniu 29 listopada),
 • wyżywienie (od obiadu w dniu 29 listopada do obiadu w dniu 30 listopada),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do realizacji programu (podręcznik dla nauczyciela, materiały dla uczniów i rodziców w liczbie pozwalającej na 3 realizacje programu).

Krajowe  Biuro nie refunduje kosztów dojazdu na szkolenie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16 listopada 2018 roku.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem (z załączeniem scanu oświadczenia szkoły), pocztą, faxem lub składać osobiście na adres:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
ul. Dereniowa 52/54
02-776 Warszawa
e-mail:  profilaktyka@kbpn.gov.pl

Osobą odpowiedzialną za szkolenie jest:
Marta Sikorska
tel.  22 641 15 01 wew. 112
marta.sikorska@kbpn.gov.pl

Wszystkie osoby, które przyślą zgłoszenie zostaną  poinformowane drogą mailową o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu na szkolenie do dnia 19 listopada 2018 r. 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu osoby, które otrzymały potwierdzenie zakwalifikowania proszone są o pilne poinformowanie koordynatora projektu o rezygnacji, najpóźniej do dnia 21 listopada 2018 r.

Karta zgłoszenia na szkolenie (Plik do pobrania).

Wstępny program szkolenia (Plik do pobrania).

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii