Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie w sprawie przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu na wybór programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych w zakresie specjalisty terapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień

Uprzejmie informujemy o przesunięciu terminu ogłoszenia wyników konkursu ogłoszonego 16 maja 2018 roku na wybór programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych w zakresie specjalisty terapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień.

Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 6 września br.  

Piotr Jabłoński
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Warszawa, 28 sierpnia 2018  r.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii