Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie dotyczące zaakceptowanej przez Ministra Zdrowia oferty na realizację jednego z zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie dotyczące zaakceptowanej przez Ministra Zdrowia oferty na realizację jednego z zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionej w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem składania ofert do dnia 4 lipca br.
Poniżej zamieszczamy otrzymaną w dniu 10 sierpnia br. informację dotyczącą zaakceptowania przez Ministra Zdrowia oferty na realizację jednego z zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionej w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem składania ofert do dnia 4 lipca br.

Oferta zaakceptowana przez Ministra Zdrowia

Oferent zostanie zawiadomiony o wyniku konkursu w formie elektronicznej. Informacja zawierać będzie określenie przyjętego do realizacji zakresu merytorycznego i finansowego.

Oferent zobowiązany jest do złożenia preliminarza realizacji zadania poprzez system elektroniczny https://app.kbpn.pl/KBPN/

Uwaga: Dostęp do serwisu możliwy będzie wyłącznie po zalogowaniu się od dnia 13 sierpnia 2018. Jeśli dany Oferent uzyskał dostęp do serwisu we wcześniejszym okresie, obowiązują posiadane loginy i hasła. W przeciwnym wypadku – Oferent otrzyma dane niezbędne
do zalogowania do serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Uprzejmie prosimy o przygotowanie i wprowadzenie do systemu preliminarza do dnia 17 sierpnia br.

Zwraca się uwagę na przestrzeganie podanego wyżej terminu  oraz na rzetelne sporządzenie preliminarza, zgodnie z przyjętym zakresem działań wskazanym w przesłanej informacji.

Uwaga: W preliminarzu należy obowiązkowo umieścić wydzielony numer rachunku bankowego służący do dokonywania wszystkich operacji finansowych związanych wyłącznie z realizacją zadania zleconego finansowanego w zakresie przeciwdziałania narkomanii z Funduszu Hazardowego.

Warunki realizacji zadania określone w preliminarzu oraz harmonogramie działań, zaakceptowane przez strony, są podstawą do sporządzenia i zawarcia pisemnej umowy
na wykonanie zadań zleconych oraz udzielenie przez Krajowe Biuro dofinansowania
ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

 Dodatkowych informacji dotyczących rozstrzygnięcia konkursu udzielają:
p. Artur Malczewski – nr tel.: (22) 855 54 69, wew. 114; adres e-mail: artur.malczewski@kbpn.gov.pl

p. Anna Strzelecka – nr tel.: (22) 855 54 69, wew.124; adres e-mail: anna.strzelecka@kbpn.gov.pl

W kwestiach finansowych informacji udziela:
p. Beata Orzechowska – nr tel. (22) 649 66 59, wew. 109; adres e-mail: beata.orzechowska@kbpn.gov.pl


W razie pytań/problemów związanych z systemem Trimtab, prosimy o kontakt z p. Pawłem Łupiną – nr tel.: (22) 855 54 69, wew. 122; adres e-mail:  pawel.lupina@kbpn.gov.pl

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii