Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / SPROSTOWANIE – Otwarty konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, z terminem naboru ofert do 21 marca 2018 r.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
SPROSTOWANIE – Otwarty konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, z terminem naboru ofert do 21 marca 2018 r.

Informujemy, że w treści wzoru oferty realizacji zadania w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 realizowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw Zdrowia stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 3/2018 z dnia 21 lutego 2018 roku (zwanej dalej: Ofertą) wprowadza się zmianę  brzmienia pkt. 17a. poprzez zastąpienie słów: „dot. JEDYNIE ZADANIA 4A ORAZ 4B” słowami: „dot. JEDYNIE ZADANIA 3A ORAZ 3B”.

Treść Zarządzenia 5/2018 z dnia 7 marca 2018 r.

Wzór oferty

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii