Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / SPROSTOWANIE - Otwarty konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, z terminem naboru ofert do 20 marca 2018 r.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
SPROSTOWANIE - Otwarty konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, z terminem naboru ofert do 20 marca 2018 r.

Informujemy, że w treści ogłoszenia o konkursie na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 (do)finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku (zwane dalej: Ogłoszeniem) wprowadza się zmianę  brzmienia pkt 37 ppkt 10 poprzez zastąpienie słowa „finansowego” słowem „własnego”.

Ww. pkt 37 ppkt 10 Ogłoszenia otrzymuje ostateczne brzmienie: „Brak wymaganego minimalnego wkładu własnego  w wysokości 5% (dotyczy zadania nr 5)”.

W treści Regulaminu postępowania Komisji Konkursowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku (zwanego dalej: Regulaminem) wprowadza się zmianę  brzmienia §21 pkt 10 poprzez zastąpienie słowa „finansowego” słowem „własnego”.

Ww. §21 pkt 10 Regulaminu otrzymuje ostateczne brzmienie: „Brak wymaganego minimalnego wkładu własnego  w wysokości 5% (dotyczy zadania nr 5)”.

 

Treść Zarządzenia 4/2018 z dnia 23 lutego 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin postępowania Komisji Konkursowej KBPN

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii