Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Szkolenie przygotowujące realizatorów programu „Moje życie – mój wybór”, przeznaczonego dla młodzieży w wieku 13-16 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Szkolenie przygotowujące realizatorów programu „Moje życie – mój wybór”, przeznaczonego dla młodzieży w wieku 13-16 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Szkolenie odbędzie się 21-22 marca 2018 r. w Warszawie.

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza nabór na szkolenie przygotowujące  realizatorów programu „Moje życie – mój wybór”

Program Moje życie – mój wybór  został opracowany i pilotażowo wdrożony przez Fundację Poza Schematami na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Program Moje życie – mój wybór  to szkolny program profilaktyki uniwersalnej, przeznaczony dla młodzieży w wieku 13-16 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Realizacja programu Moje życie – mój wybór w szkole/placówce jest przewidziana na 11 tygodni. W ramach programu odbywają się:

 • spotkanie wprowadzające z rodzicami/opiekunami nastolatków,
 • dziewięć cotygodniowych zajęć z młodzieżą, uzupełnionych o zadania do indywidualnej pracy uczniów lub pracy uczniów z rodzicami/opiekunami,
 • zajęcia warsztatowe dla rodziców/opiekunów,
 • spotkanie podsumowujące dla młodzieży w formie gry grupowej.


Cele szkolenia:                                                                                           

 • Przygotowanie certyfikowanych realizatorów uprawnionych do prowadzenia programu
 • Przygotowanie realizatorów do dokonania wewnętrznej oceny wdrożenia programu w szkole/placówce.


Termin szkolenia:
21 - 22 marca 2018 roku

Miejsce  szkolenia: Warszawa


Szczegółowe informacje na temat ośrodka szkoleniowego zostaną przekazane zakwalifikowanym uczestnikom szkolenia w terminie późniejszym.                               

Wykładowcy: Szkolenie będzie prowadzone przez specjalistów z Fundacji Poza Schematami.

Planowana liczba uczestników: 16 osób

Ważne informacje dotyczące kwalifikacji na szkolenie:

 • Zgłoszenia osób powinny być dokonane przez szkołę/placówkę, w której uczą się uczniowie w wieku 13-16 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
Szkoła/placówka zgłaszająca swojego pracownika na szkolenie deklaruje gotowość do:
 • Przeprowadzenia co najmniej jednej edycji programu w roku szkolnym 2017/2018
  (tj. w okresie kwiecień – czerwiec 2018 r.).
 • Monitorowania realizacji programu w szkole/placówce według metodologii przedstawionej na szkoleniu.
 • Udziału przeszkolonych realizatorów w seminarium podsumowującym realizację programu „Moje życie – mój wybór” (planowany termin seminarium wrzesień lub październik 2018 r., seminarium będzie organizowane i finansowane przez Krajowe Biuro).


Uczestnicy szkolenia:

 • w szkoleniu mogą wziąć udział osoby zatrudnione w szkole/placówce jako nauczyciele/pedagodzy/psycholodzy,
 • wcześniejsze doświadczenie w realizacji programów profilaktycznych nie jest wymagane.
 • O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje dostarczenie wypełnionego zgłoszenia przez szkołę/placówkę.
 • O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • W przypadku dużej liczby zgłoszeń Krajowe Biuro zastrzega sobie możliwość zakwalifikowania do udziału w szkoleniu najwyżej dwóch osób z jednej szkoły/placówki.
 • W przypadku dużej liczby zgłoszeń Krajowe Biuro zastrzega sobie także możliwość zakończenia rekrutacji przed upływem terminu wskazanego w ogłoszeniu (zakwalifikowani uczestnicy również zostaną wówczas poinformowani wcześniej).
 • Osoby, które w terminie zostały zgłoszone na szkolenie, a które nie zostały zakwalifikowane ze względu na wyczerpanie się miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Udział
  w szkoleniu uczestnika z listy rezerwowej jest możliwy w przypadku rezygnacji uczestnika
  z listy podstawowej.


Koszty uczestnictwa w szkoleniu: 
Informujemy, że koszt szkolenia jest w pełni finansowany przez Krajowe Biuro. Uczestnik szkolenia ma zagwarantowane:

 • udział w zajęciach szkoleniowych w dniach 21-22 marca 2018 r.,
 • zakwaterowanie (nocleg w dniu 21 marca),
 • wyżywienie (od obiadu w dniu 21 marca do obiadu w dniu 22 marca),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do realizacji programu (podręcznik dla nauczyciela, materiały dla uczniów i rodziców w liczbie pozwalającej na 3 realizacje programu).

Krajowe Biuro nie refunduje kosztów dojazdu na szkolenie.


Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 marca 2018 roku.


Zgłoszenia należy przesyłać mailem (z załączeniem scanu oświadczenia szkoły), pocztą, faxem lub składać osobiście na adres:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Dereniowa 52/54
02-776 Warszawa
e-mail:  profilaktyka@kbpn.gov.pl


Osobą odpowiedzialną za szkolenie jest:

Marta Sikorska
tel.  22 641 15 01 wew. 112
marta.sikorska@kbpn.gov.pl


Wszystkie osoby, które przyślą zgłoszenie zostaną  poinformowane drogą mailową o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu na szkolenie do dnia 9 marca 2018 r. 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu osoby, które otrzymały potwierdzenie zakwalifikowania proszone są o pilne poinformowanie koordynatora projektu o rezygnacji, najpóźniej do dnia 16 marca 2018 r.

 

Karta zgłoszenia na szkolenie (Plik do pobrania).

Wstępny program szkolenia (Plik do pobrania).

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii