Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / szkolenie Dialog motywujący
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Nieodpłatne szkolenie nt. stosowania metod Dialogu Motywującego w pracy grupowej

Polskie Towarzystwo Dialogu Motywującego zaprasza do udziału w 3-dniowym, nieodpłatnym szkoleniu nt. stosowania metod Dialogu Motywującego w pracy grupowej. Szkolenie poprowadzi Tom Barth, który jest psychologiem, posiadającym kilkudziesięcioletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, cenionym trenerem Dialogu Motywującego, współzałożycielem Motivational Interwieving Network of Trainers, i autorem koncepcji pracy z grupami opartej na metodach Dialogu Motywujacego.  Tom Barth na sesjach plenarnych szkolenia zaprezentuje wykłady wprowadzające oraz poprowadzi sesje podsumowujące pracę w grupach warsztatowych, prowadzonych przez polskich trenerów legitymujących się udokumentowanymi umiejętnościami uczenia tej metody, zdobytymi pod okiem jej Autora. Zajęcia prowadzone przez Toma Bartha w języku angielskim będą tłumaczone na język polski.

Uczestnikami szkolenia mogą być specjaliści psychoterapii uzależnień, instruktorzy terapii uzależnień oraz lekarze i psychologowie - absolwenci szkoleń z podstaw dialogu motywującego prowadzący grupowe edukacyjne lub terapeutyczne zajęcia dla osób uzależnionych lub używających narkotyków. Pierwszeństwo w naborze przysługiwać będzie specjalistom prowadzącym te zajęcia w placówkach świadczących nieodpłatną pomoc osobom uzależnionym lub używającym narkotyków. Uczestnicy mają zapewnione nieodpłatnie dwa noclegi w pokojach 2-osobowych i wyżywienie w trakcie trzech dni szkolenia, łącznie z przerwami kawowymi. Ponadto otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie odbędzie się odrębnie dla dwóch grup; we Wrocławiu i w Warszawie.

W celu dokonania zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy wypełnić elektroniczny Formularz Zgłoszeniowy znajdujący się pod adresem : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL8YDjWFlgOXf1AG-g4F45hiMLzHLKKyUekbgjstgBiHq7Dw/viewform

Osoby, które wypełnią i wyślą formularz otrzymają mailowo zawiadomienie o znalezieniu się na liście zasadniczej lub rezerwowej uczestników szkolenia najpóźniej do dnia 25 stycznia br.

Realizacja szkolenia stanowi zadanie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach celu operacyjnego nr 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2010

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Panem Jarosławem Banaszakiem, nr tel. 608 430 413.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii