Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych
Dyrektor Krajowego Biura informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 17/2017 dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii