Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania konkursowego dot. konkursu na uzyskanie rekomendacji Dyrektora KBPN do prowadzenia specjalistycznych szkoleń
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania konkursowego dot. konkursu na uzyskanie rekomendacji Dyrektora KBPN do prowadzenia specjalistycznych szkoleń.
Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania konkursowego w ramach konkursu na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków ogłoszonego dnia 10 czerwca 2010 r.

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dnia 10 czerwca 2010 r. na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji programu szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków do dnia 10 sierpnia 2010 r. wyznaczonego jako ostatni dzień składania ofert konkursowych nie wpłynęła do Biura żadna oferta. W związku z brakiem ofert w dniu 30 sierpnia 2010 r. Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii unieważnia postępowania konkursowe.

W chwili obecnej aktualną rekomendację Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do prowadzenia specjalistycznych szkoleń posiadaję cztery podmioty szkolące. Są to:
Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie
Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii W Katowicach

 

Piotr Jabłoński
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
30.08.2010 r., Warszawa

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii