Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / 11_2017 Ogłoszenie o Konferencji międzynarodowej
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
V Międzynarodowa Konferencja „Hazard i inne uzależnienia behawioralne”
Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae" oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają do udziału w V Międzynarodowej Konferencji „Hazard i inne uzależnienia behawioralne”, która odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2017 r. w Warszawie, w Hotelu Novotel Centrum.

Organizatorzy serdecznie zapraszają osoby, które zawodowo zajmują się problematyką uzależnień behawioralnych: przedstawicieli ośrodków badawczych, uczelni, realizatorów programów profilaktycznych i terapeutycznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych instytucji działających w tym obszarze na różnych szczeblach.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty noclegów i dojazdu.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji poprzez przysłanie wypełnionych druków rejestracyjnych dostępnych do pobrania na stronie www.reshumanae.org.pl.
O kwalifikacji do udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na stronie Fundacji Res Humanae: www.reshumanae.org.pl

Konferencja współfinansowana jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii