Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Projekt szkoleniowy E-PROFI, efektywna profilaktyka
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Projekt szkoleniowy E-PROFI, efektywna profilaktyka
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Fundacja Praesterno zapraszają do udziału w projekcie szkoleniowym E-PROFI, efektywna profilaktyka. Projekt jest adresowany do osób pracujących z młodzieżą w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapeutycznych, Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich oraz osób realizujących programy profilaktyczne dla młodzieży prowadzone w organizacjach pozarządowych.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych 120 osób pracujących z młodzieżą w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych w obszarze uzależnień.

Realizacja projektu poprzedzona została audytem potrzeb szkoleniowych środowiska zawodowego potencjalnych uczestników.

Na część szkoleniową projektu składają się:

  • (1) e-learningowy blok wykładowy - wspólny dla wszystkich uczestników 30-godzinny pakiet wykładów, umieszczony w Internecie i kończący się testem wiedzy. Autorami są wybitni eksperci.
  • blok warsztatowo – superwizyjny - realizowany w dziesięciu 12-osobowych grupach w formie trzech trzydniowych zjazdów. Każdy zjazd obejmuje:

(2) blok warsztatowy – pierwsze dwa dni każdego zjazdu,

(3) blok  superwizyjny – trzeci dzień każdego zjazdu.

Blok warsztatowo-superwizyjny będzie prowadzony w okresie październik – grudzień 2017 roku.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie eprofi.praesterno.pl.

O uczestnictwie w części warsztatowo-superwizyjnej projektu decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz rekrutacyjny zostanie uruchomiony w środę 20 września o godzinie 10:00 na stronie eprofi.praesterno.pl.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Ewentualne pytania prosimy kierować e-mailowo: biuro@praesterno.pl lub telefonicznie: 601 311 454.

Treść ogłoszenia i harmonogram szkoleń do pobrania: tutaj.

Zapraszamy!

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii