Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie listy wniosków na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie listy wniosków na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020
Ogłoszenie listy wniosków na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego w dniu 3 lipca 2017 roku, z terminem składania wniosków do 24 lipca 2017 r.

Poniżej zamieszczamy otrzymaną w dniu dzisiejszym listę wniosków, które uzyskały akceptację Ministra Zdrowia w zakresie dofinansowania zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Każdy z Wnioskodawców zostanie zawiadomiony o wyniku przeprowadzonego naboru w formie elektronicznej.

Wyłonieni Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia preliminarza realizacji zadania poprzez system elektroniczny https://app.kbpn.pl/KBPN/ .

Uwaga: Dostęp do serwisu możliwy jest wyłącznie po zalogowaniu się. Wnioskodawców, którzy uzyskali dostęp do serwisu we wcześniejszym okresie obowiązują posiadane loginy i hasła. Organizacje, które wcześniej nie posiadały dostępu do serwisu, otrzymają za pośrednictwem poczty elektronicznej dane niezbędne do zalogowania.

Z uwagi na bliski termin rozpoczęcia realizacji zadań, uprzejmie prosimy o przygotowanie i wprowadzenie do systemu preliminarzy w trybie pilnym, najpóźniej do dnia 4 września br.

Zwraca się uwagę Wnioskodawców na przestrzeganie podanego terminu składania preliminarzy oraz ich rzetelne sporządzenie, zgodnie z przyjętym zakresem działań wskazanym w przesłanej informacji.

Uwaga: Pod  harmonogramem przekazywania transz należy obowiązkowo umieścić wydzielony numer rachunku bankowego służący do dokonywania wszystkich operacji finansowych związanych wyłącznie z realizacją zadania zleconego finansowanego w zakresie przeciwdziałania narkomanii z Funduszu Hazardowego.

Warunki realizacji zadania określone w preliminarzu oraz harmonogramie działań, zaakceptowane przez strony, są podstawą do sporządzenia i zawarcia pisemnej umowy na wykonanie zadań zleconych oraz udzielenie przez Krajowe Biuro dofinansowania ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Dodatkowych informacji dotyczących rozstrzygnięcia konkursu udzielają:

p. Michał Kidawa, nr tel.: (22) 855 54 69 wew. 113, michal.kidawa@kbpn.gov.pl

p. Anna Strzelecka, nr tel.: (22) 855 54 69 wew. 124, anna.strzelecka@kbpn.gov.pl

W kwestiach finansowych informacji udziela:
p. Beata Orzechowska, nr tel.: (22) 649 66 59, wew. 109, beata.orzechowska@kbpn.gov.pl

W razie pytań/problemów związanych z systemem Trimtab, prosimy o kontakt z p. Pawłem Łupiną, nr tel.: (22) 855 54 69, wew. 122, pawel.lupina@kbpn.gov.pl

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii