Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie naboru na szkolenie Candis 2017
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie o naborze na szkolenie realizatorów programu CANDIS
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza nabór na szkolenie realizatorów ambulatoryjnego programu terapii dla problemowych użytkowników przetworów konopi CANDIS.

Szkolenie odbędzie się w dniach 05 - 07 maja 2017 roku w Warszawie.
(więcej informacji o programie Candis: www.candisprogram.pl )

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

- deklaracja realizacji programu po przeszkoleniu

- udział w ewaluacji realizacji programu (wypełnianie i przekazywanie do KBPN ankiet dot. uczestników programu Candis)

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów na realizatorów programu Candis:

- posiadanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień lub status bycia w procesie certyfikacji
- co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków
- zatrudnienie w placówce ambulatoryjnej, gdzie jest dostęp do pacjentów, u których wiodącym rozpoznaniem jest uzależnienie od kannabinoidów
- ukończenie szkolenia podstawowego w zakresie Dialogu Motywującego (16 godz.) lub zobowiązanie ukończenia szkolenie DM przed szkoleniem CANDIS.

Dla osób, które nie ukończyły podstawowego szkolenia w zakresie Dialogu Motywującego Biuro zorganizuje takie szkolenie w dniach 03-04 kwietnia 2017 r. w Warszawie.

Udział w szkoleniu w zakresie Dialogu Motywującego i CANDIS jest bezpłatny. Krajowe Biuro pokrywa koszty organizacji szkolenia oraz koszty obiadów i przerw kawowych w trakcie zajęć, jednakże koszty noclegów w Warszawie są po stronie uczestników.

Zgłoszenie na szkolenie (do pobrania)

Druk zgłoszenia należy wypełnić i przesłać do Biura na nr faxu: 22 641 15 65 lub skan na adres: katarzyna.zylinska@kbpn.gov.pl do dnia 20 lutego 2017 r.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie zostanie wywieszona na stronie www.kbpn.gov.pl

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii