Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Szkolne superwizje
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Stowarzyszenie MONAR zapraszają do udziału w programie adresowanym do nauczycieli – „Szkolne superwizje”.
Jednym z elementów tego projektu są jednodniowe konferencje nt. „Superwizja własnej pracy nauczyciela jako narzędzie skutecznej pracy wychowawczej i profilaktycznej z młodzieżą”.

Program „Szkolne superwizje” realizowany jest w latach 2016–2018, w ramach zadania publicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jednym z elementów tego projektu są jednodniowe konferencje nt. „Superwizja własnej pracy nauczyciela jako narzędzie skutecznej pracy wychowawczej i profilaktycznej z młodzieżą”. Konferencje adresowane są do nauczycieli zainteresowanych poszerzaniem własnego warsztatu pracy oraz kompetencji osobistych i zawodowych. Zapraszamy osoby pracujące z młodzieżą w wieku 13-16 lat.

Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy nauczycieli, psychologów i pedagogów o możliwości wynikające z superwizowania własnej pracy wychowawczej i profilaktycznej oraz przybliżenie programu „Szkolne superwizje”.

Udział w konferencjach jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma obszerny pakiet materiałów przydatny w pracy z młodzieżą. Osoby zainteresowane otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w konferencji.

Treść ogłoszenia

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii