Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / rekrutacja do szkolenia STU Instytut Edukacji i Terapii
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu zaprasza na IV edycję szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków

Planowany początek szkolenia: luty/marzec 2017 r.

Szkolenie w sposób kompleksowy kształci w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień od Narkotyków oraz Instruktora Terapii Uzależnień od Narkotyków. Szkolenie posiada rekomendację Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Szczegółowe informacje na stronie: www.ipe.edu.pl lub pod numerami telefonu 512 46 30 38, 691 509 580

Program szkolenia obejmuje wszystkie zagadnienia wymienione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r, ze szczególnym naciskiem na indywidualne podejście, pracę z nawrotami, oraz motywowanie do zmiany. Ponadto program szkolenia rozszerzony jest o pracę z uzależnieniami behawioralnymi. Szczegóły programu znajdują się na stronie www.ipe.edu.pl.

Wykaz godzin i cena:

 

Pozycja

Specjalista terapii uzale.

Instruktor terapii uzale.

Moduł I

1 400,00 zł

1 400,00 zł

Wykłady

30h

30h

Warsztaty

100h

100h

Moduł II

5 500,00 zł

5400,00zł

Wykłady

97h

95h

Warsztaty i seminaria

214h

210h

Treningi interpersonalne

80h

80h

 

Opłata wpisowa (bezzwrotna) to 200,00 zł - która jest wliczana w całość opłaty za szkolenie.

I rata opłaty za szkolenie wynosi 800,00 zł i należy ją uiścić przed pierwszym zjazdem szkoleniowym - skan dowodu wpłaty należy przesłać drogą mailową na adres biuro@ipe.edu.pl. Pozostała kwota może być wpłacana w ratach zgodnie z harmonogramem umieszczonym w regulaminie szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje:

- kosztów staży i superwizji klinicznych,

- kosztów dojazdu na szkolenie,

- kosztów noclegu i wyżywienia uczestników szkolenia.

 

Treningi odbywają się w Ośrodku Przyborowo 11
https://www.facebook.com/Domwlesie11/

Uczestnicy szkolenia pokrywają we własnym zakresie koszty pobytu w Ośrodku.

Zasady kwalifikacji:

Szkolenie w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień składa się z dwóch modułów:
Kryteria przyjęcia dla Specjalistów Moduł I:

  • staż pracy w terapii uzależnienia mniej niż 2 lata,
  • tytuł magistra,
    • warunkiem przyjęcia na specjalistyczne szkolenie będzie złożenie kompletu dokumentów oraz dokonanie opłat.

Kryteria przyjęcia dla Specjalistów Moduł II

  • staż pracy w terapii uzależnienia co najmniej 2 lata,
  • tytuł magistra,
  • warunkiem przyjęcia na specjalistyczne szkolenie będzie złożenie kompletu dokumentów zaświadczających o stażu pracy przynajmniej dwa lata oraz dokonanie opłat.


Szkolenie w zakresie Instruktora Terapii Uzależnień składa się z dwóch modułów:
Kryteria przyjęcia dla Instruktorów Moduł I

  • Staż pracy w terapii uzależnienia wynosi mniej niż 2 lata, a które ukończyły szkołę średnią z maturą. Warunkiem przyjęcia na specjalistyczne szkolenie będzie złożenie kompletu dokumentów oraz dokonanie opłat.

Kryteria przyjęcia dla Instruktorów Moduł II

  • Staż pracy w terapii uzależnienia wynosi ponad 2 lata, a które ukończyły szkołę średnią z maturą. Warunkiem przyjęcia na specjalistyczne szkolenie będzie złożenie kompletu dokumentów oraz dokonanie opłat.

Wykładowcy:

Barbara Kęszycka - superwizor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii,
Janusz Bachmiński - superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
Barbara Krzempek - superwizor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, 
Celina Żendarska - superwizor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii,
Magdalena Smaś – Myszczyszyn - superwizor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii,
Tomasz Hanć – dr n. biol. mgr psych., licencjonowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny,
Robert Rejniak – specjalista terapii uzależnień od narkotyków, trener dialogu motywującego.
Lilianna Woronowicz- specjalista terapii uzależnień,
Jadwiga Gierczyk- specjalista terapii uzależnień,
Joanna Pawlak- dr n. med., specjalista psychiatra,
Andrzej Kobus- dr n. med., specjalista psychiatra.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii