Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / odłoszenie - szkoenie DM
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Dialogu Motywującego zaprasza na współfinansowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomani szkolenie „Dialog Motywujący w pracy z grupami”.

Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Dialogu Motywującego zaprasza na współfinansowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomani, dwudniowe szkolenie „Dialog Motywujący w pracy z grupami” prowadzone przez Toma Bartha – twórcę koncepcji zastosowania DM w pracy grupowej. Tom Barth jest psychologiem klinicznym, specjalizuje się w obszarze terapii uzależnień, mieszka i pracuje w Bergen, w Norwegii. Od ponad 30 lat współpracuje z prof. Williamem R. Millerem, który mówi o swoich obserwacjach pracy Toma Bartha z osobami uzależnionymi, jako o ważnej inspiracji dla powstania Dialogu Motywującego. 

Tom Barth przedstawi swoją koncepcję oraz poprowadzi, we współpracy z polskimi trenerami DM zajęcia warsztatowe pozwalające uczestnikom szkolenia ćwiczyć zdobywane umiejętności i doświadczyć skuteczności stosowania Dialogu Motywującego w osiąganiu postępów w procesie zmiany.

Całe szkolenie oraz materiały dla uczestników będą tłumaczone na język polski.

Szkolenie odbędzie się w Poznaniu, w dniach 21-22 października 2016 (piątek, sobota). Początek szkolenia w piątek, 21.10. br., o godzinie 10.00 w Hotelu Park przy ul. Arcybiskupa  Baraniaka  77.  W szkoleniu mogą wziąć udział terapeuci realizujący programy terapeutyczne w polskich placówkach leczenia uzależnień.

Opłata uczestników za udział w szkoleniu wynosi 150 zł. W ramach opłaty uczestnicy mają zapewnione materiały, przerwy kawowe i lunch każdego dnia szkolenia.

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesyłać, jako załącznik mailowo na adres:
stowarzyszenie.ptdm@gmail.com.
Po uzyskaniu potwierdzenia wpisania na listę uczestników szkolenia, osoby zakwalifikowane prosimy o dokonanie opłaty w wysokości 150, 00 zł na konto Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Dialogu Motywującego w BGŻ BNP PARIBAS nr 56 2030 0045 1110 0000 0284 4010 z opisem "Szkolenie DM 21-22.10.2016". Faktury będą wystawiane po odnotowaniu wpłaty i wysyłane na podane przez Państwa adresy.

W sprawie ew. pytań prosimy o kontakt mailowy lub sms-owy z  Koordynatorem  Projektu Jarosławem Banaszakiem: j.banaszak.pmiz@gmail.com, tel. 608 430 413.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii